NYHETER_BYGG

Truer med bøter

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
30. jan. 2002 - 07:09

- Offentlig sektor virker i dag som en barriere mot markedet på grunn av treg saksbehandling. Mange kommuner tolker loven i verste forstand og utnytter loven til siste detalj, og det må vi få gjort noe med, lover Solberg.

Statsråden ønsker seg en lovhjemmel for å sanksjonere ved sommel, og mener at søker i ytterste konsekvens bør få tilbakebetalt byggesaksgebyrene dersom kommunen ikke overholder tidsfristen. Hun tror ikke det er nødvendig å lage en helt ny plan- og bygningslov (PBL), men er helt klar på at store endringer må til for at loven skal bli akseptabel for alle parter.

Bedre planarbeid

Solberg tror at planarbeidet i byggesaker kan effektiviseres, et ansvarsområde som i dag ligger hos miljøvernminister Børge Brende. Nå sender kommunalministeren ut et høringsnotat om PBL. Deretter foreslår hun å nedsette et utvalg som skal se på forenklinger i byggesaksdelen av loven.

Høyreministeren innrømmer at loven er en belastning for små aktører i bransjen. - Privatiseringstanken bak lovverket var å få enklere byggesaker med én ansvarlig i hvert ledd, og med det offentlige som godkjennende myndighet. Alle er vel nå enige i at det ikke har fungert etter intensjonen.

Mye klaging

Ett av dagens største problemer den utvidede rett til å klage og dermed også utsette byggesaker. Jo større ressurser naboene råder over, jo mer klager de også. Derfor skyr mange utbyggere byggeprosjekt på vestkanten i Oslo.

- Med større vekt på plan- og reguleringsarbeidet unngår vi forhåpentligvis slike ting. Da vil det ikke være nødvendig med utvidet klagerett på hvert enkelt prosjekt, sier Solberg, som tror betaling for klaging vil skape forskjellsbehandling.

Solberg foreslår to ukers frist på ferdigattest av bygg, tre ukers frist på forhåndskonferanser, seks uker for fylkesmannens behandling og fire uker for andre offentlige instanser til å uttale seg.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.