NETTARKIV

Truer kyst-Norge

– Vi står overfor en radikal endring i næringsstrukturen i norske kystsamfunn. Spørsmålet er når og hvor raskt det vil skje, sier professor i fiskeriøkonomi, Rögnvaldur Hannesson, ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Kreftene som kjemper med nebb og klør mot utviklingen, vil ikke kunne hindre den, mener NHH-professoren. Han etterlyser frislipp i fiskeripolitikken etter modell fra Island: – Islandsk fiskerinæring har oppnådd økt lønnsomhet.

En stor del av foredlingsindustrien er flyttet fra land til sjø, om bord i store fabrikktrålere, mens småbedriftene på land sliter. – Det er billigere å foredle på sjøen. Råstoffet er ferskere, og man kan oppnå bedre utnyttelse av produksjonsutstyret, sier Hannesson.

Fabrikkskip

Professor i fiskeriøkonomi, Trond Bjørndal, ved NHH, tror filetproduksjon og produksjon av andre halvbearbeidede produkter vil flyttes mer og mer over på fabrikkskip. Fullforedlede produkter, som patéer, røykt laks og ferdige middagsretter, vil derimot vesentlig produseres på land.

Bjørndal mener det er to viktige argumenter for å opprettholde en konkurransedyktig norsk foredlingsindustri. – Nærhet til fiskeressursene gir et ferskere produkt, og vi får mulighet til å utnytte biprodukter.

Konsentrasjon og automatisering tar bort muligheten for å opprettholde sysselsettingen i Kyst-Norge. Flere små bedrifter kan slå seg sammen til en stor, men regionaliseringstendensen vil uansett forsterkes.

– Arbeidsplassene i morgendagens fiskerinæring stiller høyere kompetansekrav, og de vil være bedre betalte jobber enn i dag. Arbeidsplassene vil være i andre ledd, i salgs-, markedsførings- og distribusjonsleddet, sier Bjørndal.

Høyere status

Forskningssjef Freddy Sørensen i Fiskerinæringens landsforening (FNL) mener overgangen til mer automatisert fiskeindustri, bidrar til mer interessante jobber.:

– Ny teknologi som rasjonaliserer bort arbeidsplasser, møtes gjerne med fy-rop. Men vi må ikke glemme at det er stor mangel på arbeidskraft i fiskeindustrien mange steder i landet. Folk vil ikke jobbe i industrien, og mange bedrifter sliter med å skaffe og holde på arbeidskraft. Teknologiaspektet bidrar til å heve statusen til industrien, noe som er positivt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.