SAMFERDSEL

Trosser tunnel-traume

Svenskene håper å kunne mer enn doble kapasiteten på banenettet under den indre bykjernen med en ny, 7 km lang strekning. 6 km skal gå i tunnel.
Svenskene håper å kunne mer enn doble kapasiteten på banenettet under den indre bykjernen med en ny, 7 km lang strekning. 6 km skal gå i tunnel.
Atle Abelsen
5. mai 2006 - 07:30

Det er økende og presserende problemer med forsinkelser, overfylte vogner og lange ventetider på det eksisterende banenettet som stockholmerne håper skal bli løst med den nye tunnelbanen til 13,7 milliarder svenske kroner (NOK 14,4 mrd.).

Dette er en solid økning fra de seks milliardene svenske kroner som prosjektet opprinnelig var budsjettert til. Og fremdeles har de knapt startet å prosjektere.

Den 7 km lange strekningen, hvorav 6 km går i tunnel, skal stå ferdig mellom 2013 og 2016. Dette er også en forskyvelse i forhold til de opprinnelige planene, som var en ferdigstillelse innen 2011.

Skeptikere

Nå har svenskene pådratt seg et traume når det gjelder å budsjettere, planlegge og bygge større tunnelprosjekter.

Med skandaletunnelen gjennom Hallandsåsen friskt i minne, frykter mange skeptikere at Citybanan blir et nytt pengesluk og prosjektkaos.

Kritikerne peker blant annet på ukjente og vanskelige grunnforhold, og en mistanke om at tunneltilhengerne har en interesse av å underbudsjettere og underrapportere om problemer for å få satt i gang.

Det skal være langt vanskeligere å stoppe et tunnelprosjekt som er satt i gang, enn ett der spaden ennå ikke er satt i jorda.Les mer om: