Tror på nettutdanningen

Dette spår styreleder Johnny Velde Jensen i Nettverksuniversitetet (NVU).

- Fokus på nettstudier øker. Vi ser at samtlige høyskoler jobber frem nettbaserte undervisningstilbud, som også heltidsstudentene etter hvert vil benytte seg av. Mange vil komme til campus for å få veiledning, mens de vil følge forelesninger via internett hjemmefra.

NVU er et samarbeid om nettbasert undervisning mellom universitetene i Bergen og Trondheim og høyskolene i Agder, Stavanger, Stord/Haugesund, Bergen, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Narvik. Teknologifag har tradisjonelt dominert kursporteføljen.

- Veksten vil trolig komme på nye områder. Etter- og videreutdanning av helsepersonell er i ferd med å bli et stort marked, sier Velde Jensen.

NVU-styrelederen tror på oppgang igjen til høsten etter stagnasjon i antall kurspåmeldinger det siste året, som hovedsakelig skyldes svikt for IKT-fagene.

Blant de 238 kurstilbudene for 2002-2003 er for første gang også økonomisk-administrative fag kommet med. Videre har innslaget av større fagmoduler økt. Blant annet er det nå mulig å ta hele det første året på ingeniørutdanningen som nettstudent.

- Vi har også to nye ti vekttalls nettverkssertifikat i IT/internettdrift og webutvikling, forteller sekretariatsleder Gunnar Egil Røv.

(hl)