IKT

Tror på bredbånd via strømnettet

Professor Nils Holte, Institutt for teleteknikk, NTNU, stilte seg i et foredrag under Kursdagene i Trondheim meget tvilende til bredbåndskommunikasjon over strømnettet. - Strømnettet er uegnet som overføringsmedium på grunn av elektromagnetisk stråling, sa Holte.

Lars F. Askheim, forretningsutvikler hos Viken Energinett, er imidlertid ikke skremt av Holtes uttalelser: - Vi fortsetter vårt utredningsarbeid som planlagt.

Uaktuelt problem

Askheim innrømmer at det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til bruk av strømnettet til kommunikasjonsformål. Men det er ikke elektromagnetiske forstyrrelser han i første rekke er bekymret for.

- Holte refererer til trehusbebyggelse med plast trekkerør hvor strømledningene i verste fall kan danne en nærmest ideell antenne som sender ut uønsket elektromagnetisk støy. Dette er uinteressant for oss siden vårt forretningskonsept hele tiden har vært rettet mot blokkhusbebyggelse i betong med intern kabling i stålrør, sier Askheim.

- Vi benytter i utgangspunktet frekvensbåndet 2-30 MHz som gir 2,25 Mbit/s overføringskapasitet. Selv om man i deler av dette frekvensbåndet kunne tenkes å komme i konflikt med radioamatører og militær kommunikasjon, viser målinger foretatt av Det norske Veritas at så ikke er tilfelle. Vi benytter Ascom-utstyr, og de har tatt hensyn til radioamatører og andre lisensierte bånd allerede på konstruksjonsstadiet, hevder Askheim.

Utnytte ressursene

Utgangspunktet for Viken Energinetts PLC-prosjekt (Power Line Communication) var å få en vurdering av om dette representerte en mulighet for ytterligere utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

- Pilotinstallasjonene på Eiksmarka og Tonsen har gitt oss et godt erfaringsgrunnlag. Målinger viser at vi ligger godt under den tyske NB30-standarden for elektromagnetisk støy. Dersom de endelige europeiske standardene skulle bli strengere, vil det heller ikke ha noen betydning for oss. I den type omgivelser som vi har definert som vårt marked, er bakgrunnsstøyen sterkere enn den støyen vi genererer. Vi har heller ikke kunnet måle noen overlagringseffekt fra våre signaler, sier Askheim.

Han medgir imidlertid at manglende europeiske standardkrav på dette området er et problem kommersielt. Det er ikke forsvarlig å sette i gang masseproduksjon av brukerutstyr uten at et endelig regelverk er på plass.

Ledningsbundet støy

Det som kanskje bekymrer Askheim mest etter at pilotforsøkene nå er avsluttet, er ledningsbundet støy.

- Her har vi faktisk målt verdier som er noe for høye i forhold til gjeldende direktiv (EN 55022 klasse A). Dette direktivet spesifiserer grenseverdier for hva som tillates sendt ut på nettet for ikke å forstyrre annet elektronisk utstyr, sier Askheim.

Det er imidlertid noe usikkerhet omkring målemetodene som benyttes. De er i utgangspunktet ikke utviklet med tanke på telesignaler på strømnettet. Ascom er i dialog med IEC omkring dette temaet. Vi vil nå avvente resultatet fra disse samtalene, sier Askheim.

Optimist

Askheim er ikke i tvil om at Viken vil kunne konkurrere på pris med dagens prisnivå på ADSL når hensyn tas til hvilken båndbredde som tilbys. Det er heller ingen ulempe for Viken at Bredbåndsfabrikken nå forsvinner fra det norske markedet. - Fullt 10 Mbit/s Ethernet via fiber inn i stua til 300 kroner i måneden var for godt til å være sant, sier Askheim om deres prissetting. Han er imidlertid ikke villig til å være mer spesifikk om Vikens prisnivå; heller ikke om når vi kan vente oss et kommersielt bredbåndstilbud fra Viken Energinett.

Askheim vil heller ikke kommentere at selskapet har fått nye eiere etter at Vikens PLC-prosjekt ble satt i gang. Etter Viken/Hafslund-fusjonen blir selskapet børsnotert. Børsnotering fører ofte til mer kortsiktig investeringshorisont med krav til raskere inntjening.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.