ENERGI

Trondheim i fjernvarme-fronten

NTNU og Sintef ser gjerne at det legges flere nye rør for fjernvarme. Et demonstrasjonsanlegg på Gløshaugen viser ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre hvilke fordeler som kan oopnså og hvordan man skal planlegge for fjernvarme i bygg. Arkivfoto
NTNU og Sintef ser gjerne at det legges flere nye rør for fjernvarme. Et demonstrasjonsanlegg på Gløshaugen viser ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre hvilke fordeler som kan oopnså og hvordan man skal planlegge for fjernvarme i bygg. Arkivfoto
Leif Haaland
9. mars 2005 - 13:31

Dette vil gjøre det enklere for aktører innen arkitektur, bygg og el-bransjen å ta energispørsmål med i planleggingsfasen.

Vannbåren varme og fjernvarme er kommet til heder og verdighet igjen på Gløshaugen etter flere magre år. Et unikt demonstrasjonsanlegg som skal brukes som et pedagogisk verktøy i undervisningen er et synlig bevis på dette.

Denne varmeriggen er en fysisk modell av en fjernvarmesentral med totrinns veksling til et varmesystem i en bygning. Bygningen må ha radiatorer, klimaaggregat med varmebatteri for varming av ventilasjonsluft og et system for varming av tappevann. Anlegget er en simulator med rør, ventiler og datastyring og skal benyttes til undervisning og forskning.

-Fagmiljøet ved NTNU vet ikke om tilsvarende anlegg noe annet sted i verden, sier førsteamanuensis Rolf Ulseth ved NTNU. Riggen kan benyttes til å studere optimalisering av reguleringssystemene ved vannbåren varme. Det kan også gi svar på hvorfor anlegg i praksis eventuelt ikke fungerer tilfredsstillende.

Norges Forskningsråd og Enova har støttet prosjektet med 698.000 kroner. Seniorrådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad, mener at kompetanse er en nøkkel til fremtidig utbygging av fjernvarme. Kunnskapsmangel i et byggeprosjekt kan være en barriere slik at gode løsninger ikke blir tatt i bruk.

Enova har en strategi for å styrke undervisningen i høyskoler og på universiteter - samt etterutdanning. Det kan hjelpe Enova å nå målet på 4 TWh fornybar varmeproduksjon i det norske energisystemet innen 2010. Dette anlegget kan være med og sikre god kompetanse både på leverandør- og rådgiversiden, i følge Gjerstad.

Anlegget kan reguleres slik man ønsker og alle vannstrømmer, temperaturer og ventilbevegelser kan overvåkes via tre separate dataskjermer. 150 studenter kan årlig bruke dette anlegget i undervisningen og til øvelser. Dermed vil de få innsikt i hva som skjer i et fjernvarmeanlegg. Dette har ikke tidligere blitt vist i sann tid.

Riggen er utviklet ved hjelp av et par Doktoravhandlinger med finansiering fra Nordisk Energiforskning og ved et par forskningsprosjekter i regi av IEA-District Heating and Cooling. Primus motor for utviklingen har vært Rolf Ulseth.

Les mer om: