Trønderske pasientjournaler digitalisert

  • Arbeidsliv

Her skannes de gamle pasientjournalene og koples mot systemet DocuLive EPF og inkluderes i pasientens eksisterende digitale journal.

Systemet er tilrettelagt for at data kan hentes ut fra eller flyttes over til ulike pasientjournalsystemer, samt utveksles med andre sykehus.

Det er Bravida Geomatikk AS som har utarbeidet og levert systemet braPAS.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå