Trønderpris til Nordic VLSI

Trønderprisen tildeles en bedrift eller person i Trøndelag som har utviklet levedyktige produkter med krav til betydelig teknisk kompetanse. Bakgrunnen for at NITO deler ut en slik pris er ønsket om å synliggjøre ingeniøren og teknologiens betydning i samfunnsutviklingen.

Om årets prisvinner sier juryen følgende: «Nordic VLSI, som er en av Trøndelags fremste data og teknologibedrifter, har gjennom en offensiv og langsiktig satsing maktet å utvikle produkter for fremtiden basert på trådløs datateknologi. Denne teknologien kan bidra til gjennomgripende endringer i vår hverdag. Dette gjelder alt fra utstyr til trådløs kommunikasjon i hjemmene til fjernlåsing av bildører.»

Juryen legger særlig vekt på bedriftens store evne til utvikling av nye produkter, satsing på nye markeder og viljen og evnen til omstilling.