ENERGI

Troms vil ha kulldrift

Dette skriver Svalbardposten i siste utgave. Administrerende direktør Jens Kr. Lundeland sier til avisa at han tror det er forretningsmessig interessant dersom staten bidrar til opprustning av anleggene. – Vi avventer et eventuelt utspill fra eieren Svalbard Samfunnsdrift, sier han.

I Svalbardmeldinga legges det opp til at Longyearbyen Energiverk kan bli overtatt av lokalstyret i Longyearbyen. Lokalpolitikerne har også fått klare signaler fra sentralt hold om at det vil bli bevilget midler til å ruste opp energiverket før en eventuell overtakelse.

Les mer om: