NYHETER_BYGG

Tripp-trapp-fabrikken

Knapt et støvkorn kom på avveie da sprengladningene ble fyrt av i det stupbratte fjellet tett på produksjonslokalene til Nycomed Imaging Lindesnes Fabrikker. Produksjonen gikk for fullt samtidig med anleggsarbeidet, og med store mengder brannfarlige løsemidler lagret like i nærheten. Den risikofylte jobben ble gjort for å rydde plass til et seksetasjers terrassebygg for en ny produksjonslinje

Den 60 meter høye fjellveggen lå bare åtte meter fra det eksisterende produksjonsanlegget, som på toppen av det hele har store vindusflater mot fjellet. At sprengningsarbeidet foregikk i flere høyder, gjorde ikke saken lettere. En lang rekke forhåndsregler ble tatt for ingen ting skulle gå galt.

– Entrepenørfirmaet Terrengtransport gjorde en imponerende jobb, sier dr. ing. Joachim Schmidt, utviklingssjef og prosjektdirektør ved Lindesnes fabrikker.

Overtok all produksjon

Utbyggingsprosjektet ved Lindenes fabrikker er det foreløpig siste av en lang rekke utvidelser den finkjemikalske fabrikken har utført siden starten i 1974. En komplett ny produksjonslinje oppføres for å øke produksjonsvolumet.

Utvidelsen er motivert av en generell økning av etterspørselen etter produktene, og det faktum at hele Nycomed-konsernets produksjon av kontrastmidler for medisinsk bruk er flyttet til Lindesnes. Tidligere hadde konsernet produksjonsenheter også i andre land.

– Fabrikken vår har utkonkurrert de andre produksjonsenhetene, forteller Schmidt. Han tror at hemmeligheten ligger i at arbeidsstokken er stabil og har omfattende erfaring med utbygginger gjennom 25 år. Organisasjonen er blitt spesialisert på slike utbyggingsprosjekter. Folk som også har produksjons- og driftsansvar, blir tildelt ansvar for deler av prosjektene.

Positive erfaringer

Erfaringen med å la prosessoperatører, ingeniører, mekanikere og kjemikere delta i prosjektene, er at resultatene blir som forutsatt. I tillegg heves kompetansen på fabrikkens eget personal.

De ansatte leder selv prosjektene, styrer prosjekteringen og tar seg av prosjekteringsoppgaver som krever høy spesialkompetanse. Det tekniske personalet er sterkt i overvekt, og konsulenter brukes i minst mulig utstrekning.

– Vi er en sammensveiset gjeng som vet hva som skal til, og hvordan det skal gjøres, sier Schmidt.

Et stabilt nettverk med lokale utstyrs- og tjenesteleverandører, som kjenner fabrikken like godt som Nycomeds egne ansatte, blir også framhevet som en suksessfaktor.

– Det gir oss et konkurransefortrinn at vi i stor utstrekning kan bruke lokale firma som kjenner fabrikken ut og inn etter mange års samarbeid. Vi kan bygge hurtig i alle disipliner, slik at byggetiden blir kortere. Den nye fabrikken blir bygd på svært kort tid, sier prosjektleder Arne Øvsthus.

Høy kompetanse

Lindesnes Fabrikker ligger ved Ramlandsvågen i Lindesnes kommune. Fabrikken produserer grunnsubstansen til kontrastmidler for medisinsk bildediagnostikk i pulverform. Produktet leveres til sekundærprodusenter i mange land, som produserer bruksferdige kontrastmiddelløsninger.

Stor faglig tyngde er nødvendig for å drive virksomheten. På bedriften kryr det av ingeniører, sivilingeniører, og kjemikere. En del av dem har også doktorgrader, og én har professortittel. – I Norge er vi avhengige av å være teknologisk smartere enn i land som har lavere kostnader, mener Joachim Schmidt.

Fabrikken har i utbyggingsprosjektene foretatt betydelige oppskaleringer av enhetsoperasjonene. Noen av disse har vært kompliserte. Fabrikkens folk har vært tvunget til å finne nye måter å løse enkelte produksjonstrinn på. – Vi er først i verden med å ta i bruk en del kjemitekniske enhetsprosesser, forteller utviklingssjef Schmidt.

Mye teknologisk avansert prosessutstyr brukes i produksjonslinjen, som består av en rekke enhetsoperasjoner. Schmidt ønsker ikke å gå gi opplysninger om produksjonsutrustningen. Der finnes det forretningshemmeligheter som ikke kan avsløres.

Strenge krav

I farmasøytisk sammenheng stille strenge krav ikke bare til produksjonen, men også til kontroll og dokumentasjon. For bygging og vedlikehold av produksjonsanlegg og tekniske systemer gjelder tilsvarende krav. Bevis må skaffes for at det du bygger, fungerer som planlagt, og at alle produksjonsparametere ligger innenfor gitte grenser. Dette sikrer at du får gjennomført en definert prosess og en høy, reproduserbar produktkvalitet.

Lindesnes Fabrikker har brukt mye krefter på å utvikle en arbeidsform som integrerer den nødvendige kvalitetssikringen fra første stund i prosjektoppgavene. Kostnadsoverskridelser og framdriftsproblemer kan bli resultatet hvis du ikke tenker på validering allerede tidlig i prosessen, hevder Schmidt.

Fem deler

Det pågående prosjektet startet i juni 1999, og er delt opp i fem delprosjekt: Nytt fabrikasjonsbygg, ombygging av eksisterende produksjonslinjer, utvidelse av et gjenvinningsanlegg for organiske løsemiddel og tilpasning av den tekniske infrastrukturen og tankanlegget. Prislappen er på 300 millioner kroner.

Hoveddelen skal være ferdig i løpet av høsten 2001, og det hele skal være ferdigstilt i første kvartal 2002. Produksjonen starter allerede våren 2001. Over 150 anleggsarbeidere fra 15 entreprenørbedrifter har jobbet samtidig på anlegget i den mest hektiske perioden.

Utnyttet terrenget

Utfordringen med det vanskelige terrenget ble vendt til en fordel. Byggearbeidene kunne begynne samtidig fra hver sin ende – oppe og nede – og møtes på midten. I hver etasje er en produksjonsenhet. Terrasseløsningen gjør det enklere å få inn stort utstyr i bygningen, siden du kan kjøre inn til hver etasje.

Sikkerheten er godt ivaretatt i den eksplosjonsfarlige produksjonen. Uhell i én produksjonsdel vil ikke påvirke andre enheter. Den nødvendige trykkavlastningen er realisert med spesielle paneler på taket.

Regionale ringvirkninger

Nycomed Imaging Lindesnes Fabrikker har lange tradisjoner med å gi kontrakter til bedrifter som holder til på Sørlandet. Også denne gangen er listen over lokale aktører lang: De sprengningsteknisk utfordrende grunnarbeidene for nybygget er utført av Terrengtransport fra Mandal kommune.

Mandalsfirmaet MEC har tegnet ut alle systemtegninger, og prosjektert mekanisk utstyr og røropplegg. Over 30.000 ingeniørtimer har bedriften lagt ned i arbeidet med celle C14, som den nye produksjonslinjen heter. Den består blant annet av 5400 instrumenter og kontrollventiler, 3000 manuelle ventiler, 14.000 meter rør, 22.300 rørsveiser, 340 komponenter og 19.000 logiske linker. Jobben er den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

Bygningskonsulent er Riba fra Kristiansand. VVS-konsulenten Karl F. Lund og rørentrepenøren F&A Egeland kommer også fra Kristiansand. Sistnevnte firma styrte prosjektet fra et kontor i Mandal, og hyrte inn underleverandører fra Mandal og Lyngdal.

Leverandøren av stålarbeid, platekledning, vinduer og dører holder til i Lindesnes kommune, og heter Fa. SørMek. Elektro- og automatiseringsarbeidene utføres av Ipec og Sønnico fra Kristiansand. ElTeam, som også holder til i Kristiansand, har bidratt med prosjekteringsstøtte.

Norsk kontrollsystem

Ikke nok med at nærmiljøet har fått sitt og vel så det. Prosesstyresystemet kommer fra den eneste norske produsenten av utstyr som kan håndtere en slik produksjon: Kongsberg Simrad har også tidligere levert sine AIM kontrollsystem til Lindesnes-fabrikken.

Oslofirmaet SAAS har også vært involvert i automatiseringsarbeidet, mens store deler av pulverbehandlingsutstyret er kjøpt fra Tracon i Bergen. De syrefaste lagringstankene kommer fra Danmark. Hvis det hadde vært mulig å skaffe slike tanker til konkurransedyktig pris og kvalitet fra norske leverandører, hadde fabrikken kjøpt også dette utstyret i Norge. Nesten alt prosessutstyret kommer fra utenlandske leverandører, mens betongarbeidet er utført av Veidekke.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.