BYGG

Tretthetsulykkene kan reduseres

NY RAPPORT: TØI er nettopp ferdig med en forskningsrapport om hvordan organisatoriske programmer kan forebygge tretthet blant sjåfører for å unngå ulykker.
NY RAPPORT: TØI er nettopp ferdig med en forskningsrapport om hvordan organisatoriske programmer kan forebygge tretthet blant sjåfører for å unngå ulykker. Bilde: Arkiv

En høy andel av trafikkulykkene skyldes tretthet hos føreren.

– Programmer som forebygger tretthet blant ansatte har et stort potensial for å begrense tretthet blant både profesjonelle og private førere. Bedrifter kan tilpasse metoder og redskap til sine ansatte, sier forsker Ross Owen Phillips ved Transportøkonomisk institutt (TØI).Ny rapport

TØI er nettopp ferdig med en forskningsrapport om hvordan organisatoriske programmer kan forebygge tretthet blant sjåfører.

– Dette kan være et lovende trafikksikkerhetstiltak både overfor yrkessjåfører og private førere, sier Phillips til Teknisk Ukeblad.

Vanlige elementer i slike programmer er forbedret planlegging av tids- og skiftplaner, informasjon om tretthet bak rattet, samt oppdagelse og behandling av søvnforstyrrelser blant ansatte, ifølge TØI.– Arbeidsplaner bestemmer

– Arbeidsplaner bestemmer hvilken tid på døgnet kjøringen gjøres, noe som har nær sammenheng med både selvrapportert førertretthet og tretthetshendelser.

Forskning viser at organisasjonen har betydning for hvor mye førere kan styre sin egen tretthet, og hvor mye opplysning og tilbakemelding de får for å få hjelp til dette.

Sikkerhetskulturen som dominerer vil også påvirke tretthetsnivået den enkelte føreren anser som akseptabelt, sier Phillips.– Trenger uavhengige evalueringer

Det er få programmer som måler førerens dagsform, bruker insentiver, forfremmer åpen rapporteringskultur, eller bruker rekruttering med atferdsforankrete ferdigheter som grunnlag.

– Selv om de fleste programmene og retningslinjene er basert på forskning, er det også behov for flere robuste og uavhengige evalueringer for å kunne si noe om hvor god effekten er på ulykker relatert til tretthet.

Det vil si eksplisitt påvisning av forholdet mellom tretthet, kjøreprestasjon og ulykker.

Slik kunnskap er også nyttig for å oppmuntre bedrifter til å implementere slike programmer videre, fortsetter TØI-forskeren.Trenger mer kunnskap

Rapporten har identifisert en rekke konkrete områder hvor det trengs mer kunnskap, og kommer også med en rekke råd til veitransportbedrifter som ønsker å arbeide med dette feltet.

– Denne rapporten undersøker en lovende måte å takle trøtthet bak rattet på, nemlig å benytte arbeidsbaserte programmer som tar sikte på å forebygge tretthet blant ansatte.

Programmene kan inneholde elementer som både minsker risikoen for arbeidsrelatert tretthet og hjelper den enkelte ansatte til å mestre tretthet utenfor arbeidet, sier Phillips.Førerens dagsform

De fleste programmer som har vært brukt hittil, har yrkessjåfører som mål.

– Vanlige programelementer er forbedret planlegging av tids- og skiftplaner, utdanning om tretthet bak rattet, samt oppdagelse og behandling av søvnforstyrrelser blant ansatte.

Derimot er det få programmer som måler førerens dagsform, bruker insentiver, fremmer åpen rapporteringskultur, eller bruker rekruttering med atferdsforankrete ferdigheter som grunnlag, fortsetter Phillips.

– Tretthetsmestring som ett fokus for HMS- aktivitet i organisasjoner kan potensielt redusere forekomsten av tretthetsulykker, for yrkessjåfører så vel som for private, sier Ross Owen Phillips.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.