Tresfjordbrua kommer ikke før 2012

Tresfjordbrua kommer ikke før 2012
Bilde: @Per Tormod Nilsen

Dette medfører at anleggsstarten trolig vil bli vinteren 2012, og at prosjektet først kan ferdigstilles høsten 2014.

- Det er arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2), vurdering av bompengeløsninger og finansiering av økning i kostnadsoverslaget som i sum har krevd lenger tid enn forventet våren 2011. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bekreftet på sin befaring langs E136 onsdag 8.juni at staten tar sin del av økningen i kostnadsoverslaget (50 %). Den andre halvparten skal finansieres med bompenger, og det er ønske om fritak på Vågstranda og vurdering av bomløsninger rundt Tresfjorden som krever mer behandling i Samferdselsdepartementet før bompengeproposisjonen kan oversendes Stortinget, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth1,2 milliarders prosjekt

Kostnadsoverslaget er nå på ca. 1,2 milliarder kr., noe som er ca. 200 mill. kr. over det som er lagt til grunn i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-13. Endelig styringsramme (kostnadsoverslag) og kostnadsramme for prosjektet vil bli fastlagt gjennom framlegging av bompengeproposisjonen.

- Økningen i kostnadsoverslaget kommer i hovedsak fra mer krevende fundamenterings-forhold enn tidligere antatt for Tresfjordbrua og sjøfyllinga i Tresfjorden, samt endret tunneltverrsnitt og lengre tunnel for Vågstrandstunnelen, sier Brudeseth videre.Konkurransegrunnlaget klart i sommer

Konkurransegrunnlagene for brua og tunnelen blir ferdigstilt i løpet av sommeren og Vegvesenet vil dermed være klare til å lyse ut anbudskonkurransene når bompenge-proposisjonen oversendes Stortinget. I framdriftsplanleggingen for prosjektet forutsettes det at anbudskonkurransene kan lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse.

Tresfjordbrua blir 70 m lengre etter de siste planjusteringene pga. at kostnadsanalysene viser at brukonstruksjonen gir lavere kostnad enn fylling med nødvendig høgde på Vikebukt-sida av brua. Tresfjordbrua prosjekteres derfor nå videre med en lengde på 1290 m. Lengdeendringen vil samtidig gi bedre vannutskifting i Tresfjorden og en bedre estetisk utforming av brua.

Les mer om: