NETTARKIV

Trenger penger

Få prosjekter i fastlands-Norge har noensinne vært større enn utbyggingen av det nye Sentralsykehuset i Akershus (Nye SiA). Og det haster å få et nytt bygg. Det gamle Sentralsykehuset i Akershus (SiA) forfaller og armeringen korroderer. Den prekære situasjonen gir i praksis ingen valgmulighet for politikerne. Det må bygges nytt.

Separat behandling

Dette har ført til at prosjektet Nye SiA behandles separat, selv om den samlede sykehusutbyggingen i Akershus også omfatter et nytt lokalsykehus i Follo-regionen.

Nå har fylkeskommunen søkt Sosial- og helsedepartementet om statlig godkjennelse og avtale om finansiering av det planlagte Nye SiA. For å holde fristene i fremdriften til høsten 2001 må det bevilges 317 millioner kroner på 2001-budsjettet.

Byggetiden blir fra oktober 2001 til juni 2006. Full klinisk drift forutsettes satt i drift høsten 2007.

Ferdig i 2009

Ombyggingen av eksisterende SiA vil skje fra 2007 til 2009. Ca 19.000 kvadratmeter av eksisterende bygningsmasse forutsettes gjenbrukt.

Etter vedtak i fylkestinget skal det være minst 480 somatiske senger. Men fylkestinget forutsetter at arealbehovet etterprøves i den videre planprosessen med sikte på ytterligere arealreduksjon.

– Bygget planlegges for senere utvidelser, sier prosjektdirektør Frode Instanes . Folketallet i Akershus øker sterkt. Særlig øker antallet eldre som krever mer sykehustjenester enn yngre. I dag bor det flere mennesker i Akershus alene enn Nordland, Troms og Finnmark til sammen.

Størst og best

Den foreløpige arealrammen for Nye SiA er på 143.000 kvadratmeter brutto. Utbyggingskostnaden er beregnet til drøye 6,3 milliarder kroner. Til sammenlikning er Rikshospitalet på 136.000 kvadratmeter og på prislappen står det 5,7 milliarder kroner.

Det beste som finnes på sykehussektoren i Norden er tatt med under planleggingen av Nye SiA. Når sykehuset står ferdig skal det være det mest moderne sykehus i hele Europa. Sykejournalene skal eksempelvis ikke føres for hånd. Alt skal inn på elektronisk form.

Les mer om: