Trenger nytt gasskraftverk

Trenger nytt gasskraftverk
Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø Bilde: Trond Gram

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk i dag overlevert en kartleggingsstudie av mulige tekniske løsninger for kobling mellom gasskraftverket og gassprosesseringsanlegget på Kårstø fra Gassco.

Studien ser på muligheten for å benytte energi fra Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø for få ned CO 2-utslippene ved gassprosesseringsanlegget.

Kostbart prosjekt

Men prosesseringsanlegget som står for 25 prosent av norsk gasseksport, krever store mengder energi.

Derfor må det bygges enda et gasskraftverk med CO 2-fangst dersom man skal fjerne alle utslippene. Og det vil bli svært dyrt.

Utenom fangst-, drifts-, transport- og lagringskostnader vil de ligge på 1000 kroner per tonn renset CO 2.

Totalprisen for dette er beregnet til 12,7 milliarder kroner. Nærmere fem milliarder kroner går til investeringer i nytt gasskraftverk.Ulike scenarioer

Olje- og energiministeren understreker at Gassco har vurdert flere scenarioer.

– Noen av disse scenarioene er såpass spennende at jeg har bedt Gassco vurdere dem grundigere. Men det er ikke til å legge skjul på at det er ganske store kostnader og tekniske utfordringer knyttet til dette, sier Riis-Johansen.

Store utslipp

Prosessanlegget på Kårstø slipper ut 1 million tonn CO 2 i året. Gassco-direktør Brian Bjordal forteller at man i de enkleste scenarioene kun får renset fra 250 000 til 400 000 tonn CO 2.

– Her vil kostnadene ligge fra 300 kroner per tonn renset CO 2 og oppover, sier han.

Bjordal understreker at det er veldig komplekse prosesser med stor usikkerhet man snakker om.

Og det vil ikke være aktuelt å implementere løsninger som utgjør fare for stenging av det viktige anlegget.

– Ta deler først

Miljøorganisasjonen Zero mener regjeringen bør gå for å koble enkelte punktutslipp opp mot Kårstø-kraftverket i første omgang, og deretter jobbe for full integrasjon med et nytt gasskraftverk senere.

– Disse er de enkleste løsningene, og de vil redusere utslippene med 300 til 400.000 tonn CO 2. Deretter bør man jobbe videre for å koble flere og flere punktutslipp opp mot prosessanlegget, sier Marius Gjerseth i organisasjonen.Han mener det blir feil hvis regjeringen utsetter investeringsbeslutningen om rensingen av Naturkrafts gasskraftverk.

– Regjeringen må vedta rensing på gasskraftverket og implementering av deler av prosesseringsanlegget i høst. Deretter kan man jobbe for fullintegrasjon etter hvert.

Må endre eierskap

Gassco-direktør Brian Bjordal understreker at det må gjøres endringer på eiersiden i Naturkraft for å få dette til.

– Vi kan ikke være avhengig av et gasskraftverk som drives på kommersielle vilkår. Det er helt nødvendig at verket er oppe og går hvert minutt, året rundt, sier han.