KRAFT

Trenger 27 norske sokler

IKKE BÆREKRAFTIG: - Dagens energiforbruk og klimautslipp er ikke bærekraftig. Vi kan få en klimakatastrofe, sier Fatih Birol i IEA.
IKKE BÆREKRAFTIG: - Dagens energiforbruk og klimautslipp er ikke bærekraftig. Vi kan få en klimakatastrofe, sier Fatih Birol i IEA. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
18. nov. 2008 - 15:57

Det internasjonale energibyrået (IEA) er bekymret over finanskrisen som kan stoppe nødvendig aktivitet.

– Finanskrisen har allerede medført at mange prosjekter for utvinning av ny olje er lagt i skuffen. Da kan vi risikere at verden på sikt går glipp av helt nødvendig kapasitetsøkning, sier dr. Fatih Birol i IEA.

Selv om han snakker intenst om oljemangel, er Birol og IEA også opptatt av klima og fornybar energi. Men målene er høye og et stykke unna å kunne nås.

Kommende økonomier

Den sterke økonomiske veksten i Midtøsten, India og Kina bidrar til den økte etterspørselen.

Oljeforbruket i den vestlige verden, OECD-landene, har vært stabil i de siste ti årene, og selv med et økonomisk krakk regner ikke IEA med at det på sikt vil bidra til lavere etterspørsel.

– Økonomiene vil komme på fote igjen. Det er kun et spørsmål om tid, da vil øker etterspørselen, sier Birol.

Les også:

Sterk synkende produksjon

Nær 60 prosent av verdens oljeforbruk kommer fra de 80 største feltene i produksjon. Flertallet av disse har passert platåproduksjonen, dvs. topproduksjonen, og flere av feltene har sterkt synkende produksjon.

Utfordringen blir å erstatte dette produksjonsbortfallet med ny produksjon.

– Æraen med billig og enkel olje er forbi. Oljefeltene kommer til å ligge til havs, og større og større andel av oljeproduksjonen vil komme fra såkalte ukonvensjonelle kilder som oljesandreservoarene i Canada, sier Birol.Mangler fortsatt strøm

Han understreker at det er lite sannsynlig at det vil bli brukt olje til elkraftproduksjon. Det vil være kull, naturgass, fornybar energi og atomkraft som vil inngå i å sikre energiforsyningen globalt.

IEA mener at rundt 1,6 milliarder mennesker mangler tilgang på elektrisk energi. Skal disse løftes ut av fattigdommen, må de få tilgang til elektrisitet.

– Det er flere hindringer på veien her. Hovedutfordringen er subsidiering av energien. I de fleste fattige land medfører det at det er mellomklassen og de rike som tjener på subsidiene, mens den delen av befolkningen som har behov for ren energi, de har ikke anledning eller råd til elektrisitet. 40 prosent av befolkningene i Nigeria, Gabon og Angola, som alle er store energieksportører, har ikke tilgang på ren energi. Nest etter aids er forurensing fra brenning av vilkårlig brensel til matlaging, den største årsaken til for tidlig død blant befolkningen. Slik ser vi at energispørsmålet ikke kun er et spørsmål om energi, men også et alvorlig helsespørsmål, sier Birol.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Klimaspørsmål

Ved siden av behovet for å finne mer olje, er IEA opptatt av å finne løsninger for klimautfordringene.

Det er størst økning i forbruket av kull for å levere elektrisk kraft.

– Skal vi rekke å sette inn tiltak for å hindre at klimaendringen blir på mer enn to grader celsius, hvilket er et CO2-nivå på 450 ppm, haster det med å finne regler og systemer for CO2 fangst og lagring. IEA mener Norge her er et foregangsland, men resten av verden må følge etter og komme med reguleringer som innebærer at det er lønnsomt å fange og lagre CO2. Jeg håper at ikke finanskrisen stanser denne viktige prosessen, sier Birol.Høye energipriser

Han mener at det viktigste er å finne metoder for å rense CO2 fra kullkraftverk. En rekke OECD-land kommer til å måtte fornye sine kullkraftverk. Mange av disse er i ferd med å bli utdatert, er for lite energieffektive og er rett og slett utslitte.

– En stor del av utslippsreduksjonene må komme som følge av energieffektivisering. Jeg tror utskiftingsprogrammer kommer raskt, fordi vi kommer til å ha høye energipriser framover på grunn av at det blir knapphet på energiressursene.Må doble installert effekt

Birol forteller at IEA har sett på en viktig fornybar energikilde som vindkraft.

I dag er total installert effekt på verdensbasis rundt 45000 MW.

Skal mange politikeres mål om installert effekt på vindkraft nås innen 2010, er verdensbehovet på 90 000 MW, dvs. at det må bygges like mange mange vindkraftverk i 2009 som det er installert hittil.

– Det er dessverre slik at vi skisserte et scenario for klimautslipp i 2003 som baserte seg på at lite eller ingen ting blir gjort for å endre energiproduksjonen og bruken. Dette scenarioet er det vi følger fordi politikere ikke evner å fatte beslutninger. Nå må politikerne at situasjonen på alvor dersom FNs klimamål skal oppnås, sier Birol.

I likhet med mange andre håper han at valget av Barack Obama i USA kan få fortgang i den nødvendige endringen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.