INDUSTRI

Tre nye ekspertisesentre

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa utnevnte i dag tre nye næringsklynger til Norwegian Centres of Expertise.
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa utnevnte i dag tre nye næringsklynger til Norwegian Centres of Expertise. Bilde: Tove K. Breistein
Stein Jarle Olsen
11. juni 2009 - 14:02

Nye NCE-klynger

  • NCE NODE representerer en partnerskap av 48 kjernebedrifter innen olje og gassnæringen på Sørlandet. Miljøet er verdensledende innenfor boresystemer, laste-, losse- og forankringsmateriell i bølgekompenserte kraner.
  • NCE Energy and Emissions Trading springer ut av IKT-miljøet i Halden. Klyngen satser innenfor næringsområdene handel og distribusjon av energi, energirelaterte råvarer og klimaprodukter, energisystemer og pålitelighet i energidistribusjon, samt risikostyring og energisikkerhet.
  • NCE Tourism – Fjord Norway består av sentrale reiselivsbedrifter og utviklingsaktører fra de fire fylkene i Fjord-Norge regionen - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Klyngens målsetting er å bli verdensledende innenfor tematurisme i Fjord Norge – vinterturisme, vandreturisme, natur- og kulturbaserte opplevelser.


Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og handelsdepartementet kunngjør i en pressemelding at tre nye næringsklynger har fått status som norske ekspertsentre innenfor NCE-programmet (Norwegian Centres of Expertise).

Stolte

De tre det dreier seg om, er NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering), Energy and Emissions Trading og Tourism - Fjord Norway.

– Vi er stolte over å ha næringsmiljøer i Norge som er ledende internasjonalt på sine områder. Det er tre meget sterke klynger som nå utpekes som Norwegian Centres of Expertise, sier kommunal- og regionalminister Kleppa.

Fem millioner hver

Hver av klyngene får rundt fem millioner kroner i årlig støtte fra staten.

Totalt er 12 næringsklynger med i programmet, og for 2009 har NCE-programmet en ramme på 70 millioner kroner.

– I den globale konkurransen står bedriftene ofte sterkere når de står sammen i nettverk, noe NCE-programmet utvilsomt kan bidra til, sier statssekretær Slåke i NHD.

Gevinster

Kommunal- og regionalminister Kleppa sier at regjeringen er opptatt av å legge til rette for utvikling av næringsklynger.

– Det gjør vi fordi et slikt samarbeid gir gevinster for bedrifter, regioner, utdanningsmiljøer, stedsutvikling og enkeltmennesker. Dette er virkelig regionalpolitikk i praksis, sier hun.

Samarbeid

NCE-programmet er en fellessatsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA Senter for industrivekst. Programmet velger ut regionale næringsklynger med gode forutsetninger for videre vekst og tilbyr faglig og finansiell støtte.

Et krav er at klyngene skal bestå av bedrifter som er internasjonalt orienterte og har stort potensial for videre vekst basert på innovasjon, økt samarbeid, internasjonalisering, forskning og utvikling.