Transport for 300 millioner

Transport for 300 millioner
Miljø: IT-systemene som EDB utvikler for transportselskapet Green Cargo skal være miljømessig bærekraftige. Bilde: Peter Lydén

Det svenske transportselskapet Green Cargo AB har inngått en ny og utvidet avtale med EDB Business Partner om IT-drift, applikasjonsforvaltning og konsulenttjenester.

SAP

Avtalen har en verdi på 300 millioner svenske kroner og løper over fem år.

EDB skal bistå Green Cargo med å effektivisere virksomheten, og i dette arbeidet står fornyelse av selskapets SAP-systemer sentralt.

Systemutvikling

Denne nye avtalen erstatter en tidligere avtale hvor EDB har vært underleverandør på levering av applikasjonsdrift, stormaskindrift, I-series, kommunikasjon og nettverk.

I tillegg får EDB totalansvaret for forvaltning av Green Cargos applikasjonsportefølje og konsulenttjenester knyttet til systemutvikling.

Les mer om: