DOKTORGRADER

Transport av avisingskjemikalier i grunnvannet på Oslo Hovedflyplass.

Avhandlingen med tittelen Transport of a de-icing chemical and synthetic DNA tracers in groundwater at Oslo Airport, Gardermoen viser at sand- og grusforekomstene rundt Gardermoen utgjør den største grunnvannsforekomsten i løsmasser i Norge. Her ligger også Oslo Hovedflyplass.

Bruk av avisingskjemikalier om vinteren utgjør en trussel mot miljøet rundt flyplassen. Forurensning av grunnvann ved bruk av slike kjemikalier er bagrunnen for denne avhandlingen. Grunnvann strømmer både østover og vestover fra flyplassen, og tilførsel av forurenset grunnvann kan skade innsjøer og elver i utkanten av området.

Forsøk med sporstoffer er utført i et område ved flyplassen. Bruk av syntetiske DNA- sporstoffer har vært av spesiell interesse. Det var første gang slike sporstoffer er brukt i grunnvannsundersøkelser, og erfaringene har høstet internasjonal oppmerksomhet. I tillegg til dette er acetat-baserte avisingskjemikalier brukt som sporstoff. Resultatene er anvendt til beregninger av langtids transport av avisingskjemikalier. En rekke dataprogrammer er benyttet.

Resultatene av undersøkelsen ga ikke noe grunnlag for å anta at sorpsjon spiller noen vesentlig rolle i reduksjon av acetat-konsentrasjonene. Den kombinerte effekten av adveksjon, dispersjon and degradasjon er den faktoren som eliminerer acetat konsentrasjonene omtrent fullstendig over tid. Resultatene fra undersøkelsene kan benyttes som bakgrunn for å vurdere og kontrollere forurensningsproblemene i grunnvannsonen på Gardermoen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.