SAMFUNN

Transistor med lys

Japanske forskere har utviklet en optisk transistor hvor en rød laserstråle kontrollerer forsterkningen av signaler i en blå laserstråle, ifølge Nature.

Den røde strålen pumper energi inn i den mobile elektronsjøen inne i bittemå sølvpartikler påsprayet overflaten av en standard optisk DVD. Slik eksiteres plasmoner, bølgeliknende bevegelser i elektronene, som så vekselvirker med den blå strålen. Signaler i den kan forsterkes inntil 60 ganger.

Den viktigste delen av komponenten er sølvpartiklene. De dannes når en rød laser varmer opp et tynt lag av sølvoksid og transformerer det til ørsmå lapper av sølvmetall.

Komponenten kan allerede utføre noe optisk prosessering, for eksempel å bruke en lysstråle til å omdirigere en annen stråle i et fiberoptisk nettverk. Med tilstrekkelig perfeksjonering kan slike komponenter bli byggeklosser i hel-optiske kretser analogt med moderne, elektroniske kretser – bare mye raskere.

Les mer om: