Trafikkstasjonene verst på service

Trafikkstasjonene verst på service
Publikum synes at servicen på Statens vegvesens trafikkstasjoner er verst blant offentlige tjenester. Bilde: Mona Strande

(NTB-Kjell Sletta): Det viser Norsk kundebarometer, som er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.

Kundebarometeret har målt brukernes tilfredshet med seks utvalgte offentlige tjenester: Ligningskontorene (Skatteetaten), fastlegen, renovasjon, Lånekassen, Nav og Vegvesenets trafikkstasjoner.Nav opp

Målingen viser økt tilfredshet med alle seks. Størst økning er det for utskjelte Nav. På en skala der 100 er høyest oppnåelig poengsum, får Nav en økning på 8,5 poeng fra i fjor og ender på 58,5 poeng.

Nav har dermed passert trafikkstasjonene til Vegvesenet, som har bunnplassering blant de offentlige virksomhetene som er målt med en kundetilfredshet på 56,4.Fastlegene på topp

Fastlegene er også blitt mer populære. De oppnår 82,3 poeng i år, mot 74,4 prosent i fjor.

Folk er også ganske fornøyde med dem som henter søppelet. Renovasjon kommer på annenplass med 68,6 poeng fulgt av Lånekassen med 60,4 og ligningskontoret med 60,3 poeng.Forbedringer

BI-professor Tor W. Andreassen sier at det er betydelig rom for forbedringer for flere av de offentlige tjenestene.

– Gjennom enkle grep og godt lederskap kan vi utvikle en bedre offentlig sektor, sier Tor W. Andreassen.

Han peker på fire mulige veier til bedre offentlige tjenester: Økt bruk av nettbaserte løsninger, økt bruk av selvbetjeningsteknologi, økt tilpasning til brukernes behov og mer brukerdrevet innovasjon.

Les mer om: