NETTARKIV

Trafikkfarlig SMS

markedsføring

Helge Scheie beklager seg i et innlegg i TU nr. 21/02 over at noen kan få seg til å reklamere for en tjeneste som hjelper folk til å unngå å bli tatt i politikontroller på norske veier. Han stiller seg med dette inn i hylekoret til Politiet, Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen og andre etater som omtrent ene og alene legger skylden for alle trafikkulykker over på trafikantene. Først begår Staten økonomisk avgiftstyveri overfor alle bilister før vi i neste omgang blir alvorlig straffet for den minste forseelse i et land med Skandinavias dårligste vegnett.

Problemet i Norge er i hovedsak verken bilister eller varsletjenester på SMS. Problemet er overbelastede veger med alt for lav standard og en framkommelighet som ikke ligner noe. Norske bilister får ingen ting tilbake sammenliknet med alle milliardene som spyttes inn i statskassa. Da ser jeg det som utelukkende positivt at noen tar initiativ til en ordning som kan bremse politikernes iver etter å skru straffe- og avgiftsskruen en omdreining til.

Reidar Gjerstad

Les mer om: