IKT

Trådløst marked

Dette blir det viktigste vekstmarkedet for GSM-kommunikasjon – bare i løpet av få år vil antall slike enheter overstige antallet vanlige mobiltelefoner.

Allerede neste år er det ventet at det europeiske markedet for det som kalles GSM-kommunikatorer, det vil si GSM-sendere med tilhørende maskin- og programvare, kommer til å ligge på cirka ti millioner enheter, ifølge en markedsanalyse Cap Gemini Ernst & Young har utarbeidet. Analysen spår videre en årlig vekstrate på 200–400 prosent.

Les mer om: