NYHETER_BYGG

Tradisjonelt og tidsriktig

Tre kontorbygninger ligger harmonisk plassert mellom Smestaddammen og Makrellbekken i Oslo. Etter å ha vært utilgjengelig i årevis på grunn av viltvoksende vegetasjon og tørrlagt dam, er Smestaddammen Park blitt et attraktivt element i landskapet. Så har da også arkitekt Niels A. Torp Arkitekter AS holdt på med prosjektet i ti år. Byggherrer var Periscopus AS og Linstow Eiendom AS, mens NCC var totalentreprenør.

Arkitekt Niels A. Torp er opptatt av at bygningene firmaet hans tegner, skal kunne benyttes lenge. Derfor legger han størst vekt på utvendig og innvendig bærestamme. Deretter kalkulerer han med at deler av interiøret vil bli skiftet ut i løpet av 10-15 år.

Selv om de tre bygningene bød på nok av utfordringer, mener Torp at løsningene er tradisjonelle. Den største utfordringen var å utforme bygningene slik at de harmonerte med omgivelsene. De ble bygget så lave som mulig på grunn av naboene, men samtidig veiet best mulig utnyttelse av den verdifulle tomten tungt.

Tegl, glass og metall

To hus har lys, gul teglstein som hovedmateriale. Det tredje har mest glass og metall i sin buede fasade. Glasset er et ikke-reflekterende energiglass. Enkelte sjakter og skiver er kledt med horisontale, rustfrie stålplater.

Norconsult hadde hånd om geoteknikk, fundamentering, byggeteknikk, miljø- og kommunalteknikk. Dessuten sto de for veier, broer og damkonstruksjoner.

Dybden til fjell varierte mellom 10 og 20 meter. Byggegrunnen besto av bløt leire, til dels kvikkleire i dybden. Sjefingeniør Trond Bongard sier NCC Bygg AS måtte kalkstabilisere grunnen på halve tomten for ikke å risikere for stor påkjenning på Ringvei 3, som prosjektet ligger rett ved siden. Byggene er fundamentert på rammede betongpeler, og hovedbæresystemet er utført i plasstøpt betong.

Kjelleren er sammenhengende selv om byggene er separate. Dette førte til innfløkt geometri med mange sprang i betongdekket over kjeller. Alle byggene har innvendige atrier med glasstak over. Både glasstakene og de store glassveggene har hovedbæresystem av stål.

Fjernvarme

Alle de tre byggene oppvarmes med fjernvarme via en felles sentral, sier Arne Phil Kristensen, Techno Consult. Alt varmtvann produseres også av fjernvarmen i en felles veksler. Hvert bygg styrer eget varmebehov med egne pumper. Alle de tre byggene har vannbasert gulvvarme i atriumene. Dette er kombinert med et kjøleanlegg som benytter de samme sløyfene. Gatepartiene foran alle inngangspartiene kan varmes med vannbåren varme.

Ikke alle hus har samme type radiatorer og kjølebafler, noe som har bidratt til bedre estetikk.

Ventilasjonen ivaretas av fem aggregater for hvert bygg. Kapasiteten er i snitt 20.000 kubikkmeter i timen. Ett hus har et stort auditorium med eget ventilasjonsaggregat og fleksibel styring. Luften blåses diffust ut under stolradene og trekkes ut over himling. Luftmengden reguleres automatisk av temperaturen eller CO2-innholdet i rommet. Flere datarom, fremviserrom og lager har egne kjølesystem. Varmen fra disse er med og varmer opp garasjen.

Bygningene er utstyrt med sprinkleranlegg. Det er en felles hovedventil ved hovedvanninntaket. Dersom et sprinklerhode slår ut, får brannalarmanlegget signal fra strømningsmålere i anlegget om hvilket hus og i hvilken sone dette har skjedd.

Hvert bygg har dessuten eget sentralstøvsugeranlegg. Det letter renholdet og bedrer innemiljøet, sier Kristensen.

Dammen i sentrum

Smestaddammen er et hovedelement i Smestaddammen Park. Landskapsarkitekt Heidi Borgersen hos Gullik Gulliksen AS sier utfordringen var å få den gamle, tørrlagte dammen til å fungere igjen med vann og på nytt tiltrekke seg fugler. Tettingen ble utført av Norconsult.

– Vi har bygget opp to kunstige øyer i dammen, sier Borgersen, og poengterer at både plante- og dyrelivet er tatt hensyn til. Mye av den opprinnelige vegetasjonen er fjernet, og flere rekker med hegg er plantet mellom husene og dammen. På østsiden er popler og hassel plantet, og en rogneallé står langs Hoffsveien. Men selve tuntreet er et piletre på vollen mellom dammen og bygningene.

Les mer om: