ARKIVNYHETER

Tomt for vegsalt i deler av landet

Bilde: Scanpix
Jarle Skoglund
5. feb. 2010 - 14:44

Mye vinter i store deler av Europa gjør at behovet for vegsalt har økt enormt. Land som Nederland, Tyskland og Storbritannia har vært storforbrukere av salt, og dette går også ut over leveransene til Norge.

Markedssjef Kim Aslaksen i C.G.Rieber as, som er størst på leveranser av vegsalt i Norge, forteller om en internasjonal situasjon med knapphet på salt, som nå også har forplantet seg til Norge.Mangel Kristiansand-Rogaland

-For øyeblikket har vi problemer med å skaffe nok vegsalt til entreprenørene på strekningen Kristiansand til Rogaland. Her har vinteren vært hardere enn vanlig, og saltreservene er tomme. Enkelte steder har entreprenørene som har driftskontraktene måttet gå over til å bruke sand.

-Situasjonen er spesielt presset akkurat nå, siden endel leveranser som skulle vært levert, ikke er kommet. De neste 14 dagene er mest kritisk, deretter mener vi å ha kontroll på situasjonen, forteller Aslaksen. I motsetning til mange av landene som ikke er vant til vinterlige forhold, legger C.G.Rieber inn bestilling på store deler av årsforbruket lang tid i forveien. Leveringsproblemene skyldes både at produsentene begynner å gå tomme, samt at kai- og båtkapasiteten er sprengt.Normalår i Norge

Kim Aslaksen tror at totalforbruket i Norge denne vinteren blir litt lavere enn i fjor. Da ble årsforbruket rundt 250 000 tonn. Stabil vinter med lave temperaturer har gjort at forbruket i store deler av landet har vært lavere enn normalt. Men vinteren på Sørvestlandet har gjort at forbruket av salt der har vært høyere enn tidligere år.

- Derfor er det viktig å poengtere at det ikke er noe ekstraordinært her hjemme som har medført knappheten på vegsalt. Dette skyldes forhold som vi ikke rår med, sier Aslaksen.Hodeløst forbruk

I land som til vanlig ikke bruker så mye vegsalt, er ikke kunnskapene særlig store heller. Et eksempel på det er Danmark, som i løpet av januar klarte å bruke 250 000 tonn, tilsvarende et års forbruk i Norge!

Les mer om: