Tommelen ned for polymer

Tommelen ned for polymer
Bilde:

Intel har konkludert med at polymermaterialet ikke er egnet som komponent i mulige Intel-produkter.


Selv om Intels lisensavtale med TFE fortsatt gjelder, er det ingen som regner med noen royalty-utbetalinger i overskuelig framtid.

Og kanskje ikke i det hele tatt med mindre det skjer nye teknologiske gjennombrudd.Les mer om: