MOTOR

– Tog forurenser verre enn fly

IKKE STAVANGER-BERGEN: Jernbaneverket mener den strekningen er for krevende å bygge ut, og vil at den først skal komme senere ved en eventuell utbygging av høyhastighetsbane.
IKKE STAVANGER-BERGEN: Jernbaneverket mener den strekningen er for krevende å bygge ut, og vil at den først skal komme senere ved en eventuell utbygging av høyhastighetsbane. Bilde: Alexandre MARCHI

Ifølge tall Teknisk Ukeblad har fått vil en høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen bare redusere Norges CO 2-utslipp med mellom 0,08 til 0,17 prosent.

Og dette tallet forutsetter at det kun benyttes fornybar energi til å drive togene.Tvilsomt miljøtiltak

En og en halv million passasjerer flyr mellom Oslo og Bergen i året. Dette medfører utslipp på rundt 90 000 tonn CO 2.

I EUs kvotesystem ville disse utslippene neppe kostet mer enn 20 til 30 millioner kroner i året i perioden 2008 til 2012.

Skyhøyt

Ingen vet nøyaktig hvor mye en høyhastighetsbane vil koste, men mye tyder på at investeringskostnadene vil ligge på 20 til 50 milliarder kroner.

Dermed vil tiltakskostnaden per tonn CO 2 redusert gå gjennom taket.

Til sammenligning koster rensing av gasskraftverket på Kårstø 5 milliarder kroner. Kårstø-rensingen, som har fått kritikk for å være et svært dyrt CO 2-tiltak, vil føre til en reduksjon på 1 million tonn CO 2.Naturinngrep

– En høyhastighetsbane fører også til store naturinngrep med brede traseer i sårbar natur. Og hvis det er snakk om virkelige høyhastighetstog, vil det føre til mer støy enn et jetfly. Derfor vil det være nødvendig å lage flere hundre meter brede korridorer gjennom landskapet. Dette må også tas med i vurderingene, sier Niels Erik Nertun, miljødirektør i SAS-konsernet.Fly på biodrivstoff

– Vår miljøvisjon er at alle skal betale for sine utslipp i et ikke konkurransevridende marked. Da blir det feil at det offentlige bruker mange milliarder på høyhastighetstog. For at høyhastighetstogene skal føre til utslippsreduksjoner, forutsetter det at energibæreren som benyttes ikke har CO 2-utslipp. Så lenge Norge er knyttet til det europeiske kraftmarkedet, vil økt energibruk føre til økt kullkraftproduksjon, sier Nertun.

Biojetfuel?

Han legger til at det om 10 til 15 år er fullt mulig at fly benytter andre generasjons biodrivstoff. Da vil CO 2-utslippene fra flytrafikken reduseres dramatisk.

– Dessuten jobber flyselskaper, flyfabrikanter og motorprodusenter sammen i prosjektet Acare for å utvikle en motor som reduserer CO 2-utslippene med 50 prosent. Vi er ganske sikre på at denne vil komme innen 2020.Vil inn i kvotesystemet

Miljødirektøren understreker at SAS ønsker å ta ansvar for sine utslipp.

– Derfor jobber vi for å bli implementert i det europeiske kvotesystemet for CO 2-utslipp. Da vil vi kunne garantere at alle utslippene flytrafikken forårsaker blir kompensert. Det er rett og rimelig at vi skal gjøre opp for oss.

Nertun mener flybransjen urettmessig har blitt utpekt som syndebukk i klimadebatten.

– Norsk innenriks luftfart står for 1,7 prosent av Norges CO 2-utslipp. Og vi jobber hardt for å redusere dette. Samtidig er store deler av Norge fullstendig avhengig av flyrutene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.