Tøft for mobil-nett

  • ikt
Cannes:Nokia fortsatt størstØkning i Cannes