NYHETER_BYGG

Tøffe tak

– Det er på tide at vi innser at dette er en bransje med en del useriøse aktører og konsentrerer oss om hva vi kan gjøre med det, sier Ingar Drågen, daglig leder av NITO Takst.

Omsetningen av eiendom er større noensinne i Norge, og kravene til takstfolkene skjerpes. En kontinuerlig kvalitetssikring er nødvendig for at forbrukerne skal få det produktet de har krav på, understreker Drågen.

– Nødvendig

De fleste ser behovet for å ta kurset, men noen velger å droppe det. Disse ønsker ikke NITO Takst å ha i organisasjonen, og de får derfor ikke fornyet medlemskapet sitt. – Slike tiltak er helt nødvendige i en tøff bransje. Verken forbrukeren eller takstbransjen er tjent med takstfolk som ikke ønsker kvalitetssikring, sier Drågen, og fortsetter:

– Vi ser at økonomiske interesser er i ferd med å undergrave seriøsiteten i eiendomsmarkedet. Eksempler er takstfolk uten formell bakgrunnen eller tilstrekkelig kompetanse, og bråket hos eiendomsmeglerne etter at Norsk Eiendomsmeglerforbund ønsker å kreve statsautorisasjon av sine medlemmer. Dette gir et A og B-lag ingen er tjent med.

Utdanner nye

Samtidig arbeider NITO Takst med å utdanne flere takstmenn. Nå gjør de det over nettet i samarbeid med Høgskolen i Stavanger (HIS). – Vi legger opp til prosjektorientert undervisning, hvor studentene tilegner seg kunnskaper gjennom arbeid med problemstillinger i konkrete saker, forteller studiekonsulent Anne Haaland i NITO Takst.

Kurset startes og avsluttes med en samling, og mellom samlingene gir opplegget mulighet for en desentralisert undervisning via Internett, hvor studentene kan arbeide etter eget tidsskjema. – Studentene vil ha kontakt med hverandre og med HIS gjennom et elektroniske forum kalt Quick-Place, som gir tilgang til programmer og dokumenter, og som muliggjør skriftlig kommunikasjon online.

Gjennomført kurs og bestått eksamen gir vekttall for ingeniører og andre med formell studiekompetanse, samt at det kvalifiserer til medlemskap i NITO Takst. Første kullet med studenter har nettopp avsluttet den andre samlingen og venter bare på eksamen.

Spennende fagkongress

NITO Takst står også bak nysatsingen Takstbransjens Fagkongress, i samarbeid med Norges Byggvurdering og Takstinstitutt (NBT) og Norges Tilstandsrapportforbund (NTRF). Kongressen arrangeres 27. april i år. Den skal rullere organisasjonene i mellom, men siden NITO Takst i år feirer 10-års jubileum, blir NITO arrangør i 2001.

– Det er vårt håp at arrangementet vil fremstå som et samlende, faglig forum for bransjen og at faglige utfordringer, nye rammebetingelser, praktiske hjelpemidler og faglige diskusjoner vil være viktige elementer både i denne og fremtidige kongresser, sier Ingar Drågen. Han er så langt meget godt fornøyd med interessen både fra deltakere og utstillere.

Les mer om: