To virus bak MS

Museforsøkene som ble utført, viste at et første virus kan gjøre immunsystemet mottakelig, slik at et påfølgende virus kan utløse sykdommen. Funnene som forskere fant i museforsøkene, ble gjort ved hjelp av genetisk manipulerte virus. Forsøkene ble gjentatt ved bruk av forskjellige typer virus med samme resultat: Mens hver av virusene for seg ikke utløste sykdommen, fikk 90 prosent av forsøksdyrene skader på nervesystemet tilsvarende det som skjer når mennesker får MS.

Nå skal forskerne lete etter naturlige virus som gir samme resultat. Forsker Robert Fujinami og hans team håper at deres arbeid kan lede til nye behandlingsmetoder for sykdommen multiple sklerose. (vn)

Les mer om: