To kraftverk blir ett

  • energi

Det nye kraftverket tilhører Dalane Kraft AS, et datterselskap av Dalane Energi IKS. Det utnytter Barstadvassdraget som ligger i Sokndal og Eigersund kommuner i Rogaland. Det er kraftverkene Øvre Lindland, som har vært ute av drift et par års tid etter maskinhavari, og Nedre Lindland som blir erstattet.

Øvre Lindland ble bygget allerede i 1915/1916, av et privat firma, med en effekt på 250 kW. I 1948 ble det erstattet av et nytt på 2 MW. Nedre Lindland ble tatt i bruk i 1919 og senere utvidet, slik at det fra 1953 hadde tre aggregater med en samlet effekt på 900 kW.

To kontrakter

Etter en byggestart i oktober i fjor, håper utbyggingsleder Rolf Ollestad i Dalane Energi at maskinene skal begynne å prøverulle i oktober. Første salve gikk i oktober i fjor etter at Veidekke fikk den byggtekniske entreprisen på vel 33 millioner kroner.

Veidekkes del av prosjektet omfatter ca. 1050 meter lang tilløpstunnel, ca 30 meter lang rørtunnel samt en 390 meter lang avløpstunnel med 30 meter avløpskanal. I tillegg kommer selve stasjonshallen som ligger ca. 140 meter inne i fjellet.

- Veidekke gjorde en kjempejobb og var ferdig med tunnelsprengingene i månedsskiftet februar mars, sier Ollestad. Han opplyser at det meste av anleggsarbeidet er gått på skinner takket være gode fjellforhold.

VA Tech Møller Energi har en kontrakt på rundt 20 millioner kroner på maskin- og elektroutstyret. - Opprinnelig var dette to kontrakter, men Møller hadde rimeligste anbud på begge og det ble derfor en kontrakt, forteller Ollestad. Til sammen gir de to kontraktene med Veidekke og Møller sammen med egeninnsats en utbyggingspris på rundt 1,80 kr/kWh.

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 106 meter og er utstyret med to horisontale Francis-turbiner på 5,5 og 3,4 MW. Verket skal styres fra driftssentral til Dalane Energi i Egersund.

Flere alternativ

Opprinnelig hadde Dalane Energi foreslått flere ulike utbyggingsalternativer. Selve hovedalternativet som ville gitt ytterligere 14 GWh med neddemming av et område på rundt 220 dekar, ble avslått av NVE fordi de vurderte at skadene neddemmingen ville påført på jordbruksareal, våtmarksområder og kulturminner var større enn fordelene ved en økt produksjon.

Rivingen av stasjonsbygningen til den øvre kraftstasjonen er allerede startet og skal fortsette neste år. Alle rørgater og det nedre verket skal fjernes. - Da regner vi med at sporene etter den gamle verkene blir borte, sier Ollestad.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå