To i spann

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) går inn i et sterkere faglig samarbeid. Ved å slå kreftene sammen på felles prosjekter regner begge parter med å spare både tid og penger.

– Organisasjonene har tidligere hver for seg arrangert kurs med til dels like temaer og trukket veksler på samme ressurspersoner og foredragsholdere. De har meninger om nærings- og samfunnspolitiske spørsmål og foretar utredninger som mer rasjonelt kunne vært utført i samarbeid – med større tyngde utad. Dessuten har de felles interesser på utdanningsfronten der begge organisasjonene arbeider aktivt for å øke interessen for teknologiske fag og teknisk utdanning blant ungdom, sier Bjørn Olsen i NITO og John Raaheim i NIF.

Pilotprosjekt

Til høsten får NIF- og NITO-medlemmene hele 23 felles kurstilbud innen bygg og anlegg. Grunnen til at BA-næringen ble valgt ut som pilotprosjekt, er at organisasjonene i dag har et noenlunde likeverdig tilbud her. Dersom dette samarbeidet faller heldig ut, står andre felt for tur. Også områder der begge partene er svake, vil tjene på å opptre sammen.

Administrasjonen skjer ved at Rolf Sjåvik i NIF og Anne Norum i NITO samarbeider med å håndtere kursene. En styringsgruppe vil påse at også andre faglige tilbud blir tatt med – eksempelvis kveldsmøtene i begge organisasjonenes osloavdelinger.

Selvfinansierende

Samarbeidsrutinene blir relativt uformelle, men selve oppstarten blir formell nok. Prosjektene må være selvfinansierende, og positiv tilbakemelding fra ressurspersonene er viktig.

– Vi tror det er mulig å etablere tilsvarende samarbeid i de andre store norske byene innen bygg og anlegg. Og det er hyggelig at vi etter så kort tid kan tilby såpass mange felleskurs, sier Raaheim og Olsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå