ARKIVNYHETER

Tjener på å lage papir midt i skogen

Hønefoss: Selv om Follum, den ene av Norske Skog-konsernets tre gjenværende papirfabrikker i Norge, er blitt en nisjeprodusent er ikke endringene spesielt synlige på overflaten. Papirmaskinenes valser roterer i rasende tempo – som før, papirrullene spys ut regelmessig og transporteres videre til inn- og utland.

Men under overflaten kan enkelte små tegn på endringer anes: Ved nisjeproduksjon blir kvalitetsbevissthet og effektivitet stadig mer verdsatt. Kvaliteten slår nemlig direkte inn på bunnlinjen. – Våre gode, ferske råvarer gir både et bedre produkt og lavere kostnader. For Norske Skog Follum er det en stor fordel at den ligger ”midt i skogen”, med korte avstander og lite behov for lagring. sier fabrikkdirektør Oddvar Sandvei til Industrien.Mørkner ikke

Tømmer for papirproduksjon slik som man driver på Follum er nemlig typisk ferskvare. Etter bare en ukes tid begynner lyset å gjøre sin synlige virkning i form av mørkere råvare. Det betyr at mer dyre blekemidler (peroksid) må benyttes for å oppnå den høye lysheten alle trykkerier ønsker seg. Råvaren på papirmaskinene er mekanisk masse eller TMP.

– Råvaren vår er sertifisert etter såkalte FSC og PEFC-standarder. Denne høye kvaliteten betyr blant annet at svært lite cellulose trenger å benyttes sammenlignet med hva konkurrentene må ty til. Det betyr en ytterligere konkurransefordel for oss, sier Sandvei.Fra tre til to

Hos Norsk Skog Follum var det inntil for et par år siden tre papirmaskiner. Nå er det bare to igjen i drift i anlegget rett utenfor Hønefoss. Samlet kapasitet er nå nede på 280.000 tonn, heller beskjedent for en papirprodusent.

– Kapasitet er erstattet med kvalitet. Vi har lyktes med en betydelig omstilling fra avispapir til bokpapir. Nå er vi en spesialpapirprodusent og leverer til spesielle nisjer med høye krav, det vil si magasinpapir, ”forbedret” avis (reklameinnstikk) og bokpapir, alt med høy lyshet. Selv om vi ikke er fornøyd med prisene, tjener vi (også) penger og de første spede tegnene på en prisoppgang har vi sett siden i sommer, sier en optimistisk Sandvei.Med glød

Mye har skjedd på Follum de siste to årene. – Framfor alt merker jeg en sterk glød og sterkt engasjement blant alle ansatte for at ”dette skal vi klare”. Troen på at vi er på riktig spor, med de riktige produktene, er tydeligvis sterk, sier han. Uttrykt i ISO Lyshet ligger produktene nå på opptil 78. For avis er kravet til lyshet 59.

Omstillingen fra avis til ble gjort i kombinasjon med kostnadsreduserende tiltak, blant annet oppsigelser, som har spart 100 millioner kroner årlig.

– Fabrikken innehadde allerede stor kompetanse på produksjon av spesialpapir med høy kvalitet, og med kompetansen fra dem som hadde drevet Unions tilsvarende anlegg i Skien i tillegg, der bokpapir ble produsert inntil for få år siden, har igangkjøringen av bokpapirproduksjonen gått raskt og effektivt, sier Sandvei. .

Produksjonen av bokpapir ligger nå på 50.000 tonn årlig. –Planen er å videreutvikle dette slik at vi blir i stand til å produsere 80.000 tonn neste år, sier han.

Ombygde kalandere

Ombyggingen var tilsynelatende ikke så omfattende. Den besto hovedsakelig i å bygge om noen av valsene (kalanderne) i sluttfasen av papirproduksjonen, samt å stille inn maskinen slik at man fikk ut papir med høy bulk (voluminøst papir) med riktig farge og lyshet.

– Det er mye kompetanse her hos oss og jeg vil berømme de ansatte for at de stadig finner gode og billige løsninger underveis. Kreativiteten er høy, understreker han og legger til at gode resultater handler mye om å jobbe godt sammen. De aller fleste operatørene har fagbrev og omkring av 10 prosent av de ansatte er ingeniører eller sivilingeniører. –Dette er et uttrykk for at teknologien ved vår form for produksjon er krevende, sier Sandvei.

Omstillingen har ikke bare handlet om produksjon. Bokpapir er et helt annet marked enn avis og markedsarbeidet måtte tilpasses dette, noe som har gått bra. Eksportandelen er på mellom 75 og 80 prosent, det meste til Europa.

Godt samarbeidsklima

Kostnadsreduksjonen besto blant annet i å senke bemanningen fra 420 til 340. – Slike prosesser er aldri enkle og den menneskelige siden kan oppleves tung for alle involverte. Heldigvis fungerte samarbeidet både med de ansatte og deres organisasjoner og med NAV meget bra. Resultatet var at svært mange av de som måtte gå har fått seg noe annet å gjøre, sier Sandvei.

Han legger til at forståelsen for at Follum var inne i sin skjebnetime må ha vært sterk. – Uten den gjennomførte omstillingen hadde det sannsynligvis vært kroken på døra for papirproduksjon på dette området der det har vært treforedlingsaktivitet sammenhengende siden 1873, framholder han.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.