MOTOR

Tjen på filter til bilen!

SOT: Dieselmotorene har dårlig rykte på seg på grunn av store mengder sot og andre partikler som er helseskadelige. Nå har Honda utviklet teknologi som gjøre diesel mindre helseskadelig, og er dermed miljømessig et bedre alternativ enn bensin. Dieseleksos har ikke samme klimagasseffekt som bensineksos.
SOT: Dieselmotorene har dårlig rykte på seg på grunn av store mengder sot og andre partikler som er helseskadelige. Nå har Honda utviklet teknologi som gjøre diesel mindre helseskadelig, og er dermed miljømessig et bedre alternativ enn bensin. Dieseleksos har ikke samme klimagasseffekt som bensineksos.

Finansminister Kristin Halvorsen bedyrer at det ikke er snakk om 10.000 kroner, slik Teknisk Ukeblad har skrevet, men det blir i hvert fall halvparten.- Alle som har dieselbil med katalysator, kan unngå dette ved å bytte ut katalysatoren med et diesel partikkelfilter - som samtidig er katalysator, sier Terje S. Edvardsen i Tenneco.

Liten jobb

Tenneco Automotive er en stor produsent av eksossystemer, katalysatorer og partikkelfiltre under bl.a. varemerkene Walker og Walker Gillette.

- Å bytte ut bilens originale katalysator med en Retrofit DPF er en enkel og rimelig operasjon. En dreven mekaniker gjør jobben på en halvtime, og hele saken kommer på rundt 5.000 kroner, sier Edvardsen.

Selv om man må ta hele utlegget selv, tyder alt på at dette er tjent inn igjen i løpet av de første tre årene, dersom årsavgiften for disse bilene økes til 5.000 kroner.Statsbidrag?

Det arbeides imidlertid på flere fronter for å få til en finansieringsløsning der staten bidrar til dekning av kostnadene, men det er foreløpig uklart om dette vil føre frem – og i hvilken grad.

- I billandet Tyskland dekker det offentlige i realiteten hele kostnaden med denne typen miljøforbedring på eksisterende bilpark, gjennom en blanding av direkte tilskudd og skattefradrag over noen år, sier Edvardsen.

Nær 80 %

Han hevder at Walker kontinuerlig utvider utvalget av de aktuelle partikkelfiltrene. Nå er så godt som alle aktuelle bilmodeller dekket.

Den ettermonterte filter/katalysatorenheten reduserer partikkelutslippet med hele 40-50 prosent allerede fra start, stigende til opptil 80 prosent etter litt kjøring.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.