Tittelkamp for sivilingeniører

- Som akademisk tittel er slaget om svilingeniøren tapt. Det sier fagdirektør John Raaheim i NIF. - Men vi arbeider for å få i stand en beskyttelse for dem som allerede har tittelen.

Raaheim viser til at også ledelsen ved NTNU har akseptert master-graden.

- Hovedproblemet er de som kommer med utenlandsk utdanning, der mastergraden kan klistres til nær sagt hva som helst, det er en vanskelig problemstilling.

Raaheim ser for seg en ordning med varemerkebeskyttelse hvor sivilingeniørtittelen kan bli en tilleggstittel til mastergraden og på den måten signlisere at vedkommende har en solid teknologiutdanning på universitetsnivå .

Opprørte studenter

Fra Øyvind Strand, som er nestelder i studentforeningen for svilingeniører på NTNU har vi mottatt en e-post som forteller om opprørte studenter.

- Sivilingeniørtittelen er viktig for oss å beholde, fordi den forteller noe om hvilket faglig innhold studiet vårt har hatt. På NTNU vil det nesten bli umulig å skille mellom f.eks en Master i teknologi speisalisering kjemi og en Master i naturvitenskap spesialisering kjemi. Tilsvarende problem får man med matematikk, fysikk og informatikk, hevder Strand.

Studentforeningen har laget et opprop som skal oversendes NIF. Nå er det nærmere 8000 underskrifter. Raaheim sier at i NIF er det stor forståelse for underskirfitskampanjen som er startet fra Trondheim..

Pragmatiske naboer

I Sverige er sivlingeniørtittelen forleløpig ikke satt under press.

- Ja, jeg kjenner til at det har vært debattert, men det er ikke tatt noen beslutning og det er ikke noe hett diskusjonstema i Sverige, sier rådgiver Johan Sittenfeldt i det svensek CivilingnijørsFörbundet. Sittenfeldt mener at viktigere enn tittelen er kvaliteten og det renomeet utdanningen har.

- Den kan nok i mange tilfeller være knyttet til tittelen.

Om det ikke er blitt noen debatt i Sverige ennå, tror Sittenfeldt at den kommer.

- Til og med tyskerne er nå i ferd med å forlate sin todelte utdanning hvor ingeniører utdannes fra Fachhochschule og diplomingeniører utdannes fra tekniske universiteter. Hvis selv tyskerne går mot det anglosaksiske systemet, blir det nok vanskelig å stå imot, tror Sittenfeldt.

Heller ikke i Danmark har nye titler skapt de store bølgene.

- Meg bekjent er det ingen debatt om dette i Danmark, men vi følger selvfølgelig Bologna-erklæringen og implementerer de nye bachelor- og mastergradene, sier formand for pressekontoret, Per Ole Front i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

- Jeg har ikke registrert noe angrep på titlene vi har, og vi vil fortsette å kalle oss sivilingeniører og ingeniører, det er anerkjente titler, sier Front. Han bekrefter t danskene har et avslappet og pragmatisk forhold til dette.