NYHETER_BYGG

Tine bygger nytt

Rundt 55 mill kroner utgjør bygning og bygningstekniske installasjoner, levert av NCC, mens prosessdelen, som leveres av Landteknikk, har en verdi på om lag 110 mill kroner.

Det nye ysteriet skal bygges ved Tines anlegg på Byrkjelo, og vil ha en kapasitet på ca. 8000 tonn hvitost og ca. 3000 tonn brunost årlig. Investeringen er et viktig element i Tines arbeid med å rasjonalisere osteproduksjonen, og vil erstatte tre eksisterende anlegg, skriver Landteknikk i en pressemelding.

Nytt konsept

Tine Meieriet Vest ønsket det nye ysteriet som en totalentreprise for å ha færre kontraktsparter å forholde seg til, og samtidig sikre en mest mulig integrert løsning. Landteknikk og NCC har lenge arbeidet med å utvikle et konsept for næringsmiddelindustrien. For at Tine skal ha én kontraktspartner å forholde seg til, har Landteknikk og NCC opprettet Arbeidsfellesskapet Nye Byrkjelo som ansvarlig kontraktspartner.

Denne løsningen gir også andre fordeler; En tettere dialog mellom bygg- og prosessansvarlige sikrer at kompetansen blir best mulig utnyttet, bygg blir tilpasset prosess og omvendt, samtidig som samordningen på byggeplassen blir bedre. Totalt bidrar dette til en raskere prosjektgjennomføring og bedre totaløkonomi.

Omfattende leveranse

Leveransen omfatter ferdig bygg på 6300 kvadratmeter inklusiv elektriske installasjoner, dampanlegg, kuldeanlegg, VVS og andre bygningstekniske installasjoner. Prosessleveransen består blant annet av utvidet melkemottak, ombygging og kapasitetsøkning i melkebehandling og ysteri, utstyr for mysebehandling og anlegg for kontinuerlig brunostproduksjon.

Anlegget utstyres med komplett prosesstyringssystem, basert på ABB SattLine. En del eksisterende utstyr fra anleggene som blir nedlagt vil bli benyttet i nyanlegget. Landteknikk er også ansvarlig for flytting og integrasjon av dette utstyret. Anleggsarbeidet vil starte allerede i august i år, vil gå igjennom ulike prosjektfaser frem til endelig ferdigstillelse våren 2003.

Les mer om: