KLIMA

Tiltale etter Vest Tank-eksplosjon

FARLIG: Eksplosjonen 24. mai 2007 ved Vest Tank  førte til spredning av skadelige gasser.
FARLIG: Eksplosjonen 24. mai 2007 ved Vest Tank førte til spredning av skadelige gasser.Bilde: Kåre Næss/Statoil
Tore Stensvold
17. juni 2009 - 11:20

Vest Tank

Vest Tanks terminal i Sløvåg var ifølge selskapets nettsider i 2007 Norges største frie terminal, med 14 tanker. Til sammen hadde de en lagringskapasitet for væske og petroleumsprodukter på 115 000 kubikkmeter.

Firmaet drev også et renseanlegg for farlig avfall fra skip og offshorevirksomhet, og oppga å motta og behandle 175.000 kubikkmeter avfall i året.

SFT avdekket etter eksplosjonen at selskapet antakelig har mottatt og behanlet avfall selskapet ikke hadde tillatelser eller komeptanse og utstyr til å håndtere.

24. mai 2007 rundt klokka 10 eksploderte en avtankene da den ble rengjort. Det medførte eksplosjon i nabotanken og deretter en voldsom brann i anlegget.

Årsaken analysert

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) utpekte i fjor avvik i driften av Vest Tank som den bakenforliggende årsak til ulykken:  • Tanken som gikk i lufta først (T3), inneholdt en såkalt A-væske. Det vil si en type væske i den farligste, mest lettantennelige kategorien. T3 var bare godkjent for bruk av C-væsker.
  • På området var det også montert tre andre tanker, C1, C2 og C3. Disse tankene hadde Vest Tank ikke tillatelse til å føre opp, søknad om godkjenning ble aldri sendt.
  • I tillegg brukte Vest Tank en rensemetode av tankene som inkluderte tilsetting av saltsyre, noe DSB ikke hadde gitt tillatelse til, og heller aldri ville gitt sin tillatelse til.


Uavhengig gransking

Bergensfirmaet Gexcon ble leid inn for å gjøre en uavhengig gransking av eksplosjonen. Det konkluderte med at årsaken til at tank 3 på Vest Tanks anlegg på Sløvåg i Gulen gikk i luften 24. mai 2007 var dannelsen av en eksplosiv blanding av brennbar gass som utviklet seg under rensing av en tank. Blandingen selvantente i luftfilteret på tanken, og resultatet ble en kjemisk eksplosjon.

Økokrim servere en smørbrødliste med tiltalepunkter mot tidligere topper i Vest Tank.

Flerer forhold både før og etter eksplosjonen er avdekket.

Økokrim tiltaler både tidligere styreleder og tidligere daglig leder i selskapet Vest Tank for miljøkriminalitet. Styrelederen er også tiltalt for økonomisk kriminalitet, det vil si utroskap og forsikringssvindel.

Selskapet, som nå heter Alexela Sløvåg AS, er ilagt en bot på to millioner kroner.

Tredje person tiltalt

I tillegg er en rådgiver innen kjemi tiltalt for et tilfelle av overtredelse av forurensningsloven.

To tanker med oljeslam eksploderte ved mottakssentralen i Gulen kommune i Hordaland 24. mai for to år siden. Ingen ble direkte skadet, men flere har hatt helseplager.

Mer på samvittigheten

Økokrim har også tiltalt styrelederen og daglig leder for to andre tilfeller av overtredelse av forurensningsloven. De skal ha ansvaret for at selskapet i perioden fra november 2006 til april 2007 foretok rensing/avsvovling av coker gasoline uten tillatelse fra Statens forurensningstilsyn.

Det skal i tillegg ha blitt brukt tanker som ikke var godkjent for slik bruk. Dette medførte ifølge Økokrim fare for liv eller helbred. Som følge av rensingen av coker gasoline har etterforskningen også avdekket en nesten-eksplosjon i januar 2007.

Skadelige gasser

Eksplosjonen førte til akutt utslipp av sot og stoffer som hydrokarboner, svoveldioksid og sulfider i form av omfattende røyk fra brannen. Utslippet medførte blant annet kraftige betennelsesreaksjoner på slimhinner, kvalme og hodepine for personer som oppholdt seg i nærheten av bedriften.

Stadig plaget

Et par hundre personer i Gulen og Masfjorden kommuner har siden eksplosjonen og fram til i dag hatt helseplager av ulik grad som følge av utslippet, skriver Økokrim i en pressemelding.

Lik i skapet

Det ramler ut flere lik fra vest Tank-skapet etter hvert som SFT og Økokrim har gravd i selskapets historie.

Ganske nøkternt skriver Økokrim videre i sin pressemelding at styrelederen og daglig leder også er tiltalt for overtredelse av forurensningsloven ved å ha mottatt sluttbehandlingsavfall fra skipet M/T Probo Emu uten at det forelå tillatelse fra Statens forurensningstilsyn.

Styrelederen og daglig leder er også tiltalt for flere overtredelser av arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

Eldre forhold

Selskapet (Alexela Sløvåg AS), som overtok Vest Tank AS i august 2007 er ilagt en bot på 2 millioner kroner for overtredelse av forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forhold begått før eksplosjonen i mai 2007.

På krigsstien

Styrelederen og adminsitrende direktør i tildigere Vest Tank har tidligere gått i strupen på SFT og varslet søksmål for informasjon SFT-dirktør Ellen hambro ga i intervju med Teknisk Ukeblad i fjor. Les: Saksøker SFT-direktøren

Les intervjuet med Ellen Hambro: SFT-direktør Ellen Hambro: - Jeg ble løyet opp i ansiktet

Utro tjener

Daværende styreleder og medeier i Vest Tank er også tiltalt for utroskap. I 2007 skal han på vegne av Vest Tank ha kjøpt to lagertanker via et annet selskap.

Det han ikke oppga, var at han også var eier i dette selskapet. Han skal dermed ha påført Vest Tank AS en ekstrakostnad på minst 3,7 millioner kroner.

Svindel?

Men det stopper ikke der. Økokrim mener forsikringssvindel kommer på toppen. Styrelederen skal ha bedratt forsikringsselskapet for minst 3,7 millioner kroner i forbindelse med kjøp av to tanker etter eksplosjonen.

Ifølge Økokrim har han oppgitt overfor forsikringsselskapet at tankene kostet 8, 6 millioner kroner. Han fortiet at et selskap der han var eier like før hadde kjøpt tankene for 4, 3 millioner kroner.

Flere anmeldelser

Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Norges Miljøvernforbund har inngitt anmeldelse i saken. Økokrim overtok saken fra det lokale politidistrikt i slutten av november 2007.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.