ARKIVNYHETER

Tiltakspakken gir oppdrag på E 6 i nord

I Grane er det den 4,7 km lange strekningen Majahaugen-Flyum som skal få avløsning. Her har E 6 en standard som ikke er en europaveg verdig. Den er smal, har dårlig bæreevne og går gjennom to trange jernbaneunderganger.

Over halvparten av strekningen går like ved Majavatnet. For å unngå de to undergangene, blir vegen flyttet til den andre siden av jernbanen, men den vil fortsatt gå i nærheten av vannet.

Høsten neste år skal flyttingen være fullført. Da har E 6 fått ny trasé på nesten hele strekningen. Bare en kort stubb forbi Majavatn stasjon får beholde europavegstatusen. Prosjektet omfatter også anlegg av til sammen 2,6 km lokalveger og gang/sykkelveger.

I Alta skal en 3 070 meter lang strekning langs vestsiden av Altafjorden få høyere standard. Den ligger i forlengelsen av strekningen Langnesbukt-Jansnes som ble ferdig oppgradert i fjor høst. Strekningen som nå står for tur, går mellom Jansnes og Halselv.

835 meter av de 3 070 metrene skal gå i tunnel. Resten av vegen følger i hovedsak nåværende trasé, men mange kurver blir rettet ut.

I dag går E 6 gjennom tettstedet Talvik. Det skal den fortsette å gjøre, men forholdene for innbyggerne der blir bedre. Vegen skal utstyres med en parallell gang/sykkelveg, og mange farlige avkjørsler blir fjernet. Noen av dem blir ført ut på E 6 i samleveger, og noen blir snudd og ført over til en kommunal veg. I 2011 skal hele jobben være fullført.

Vegvesenet tar sikte på å lyse ut oppdragene innen 18. mars.

Les mer om: