DOKTORGRADER

Tilstandsligninger for fluider

6. aug. 2001 - 14:22

Tilstandsligninger gir sammenhengen mellom trykk, volum og temperatur i medier av et gitt stoff. Beregningene er basert på tilnærmingsmåter som er utviklet i de senere årene innenfor fagfeltet statistisk mekanikk. En benytter da såkalt selvkonsistens til å bestemme en parameter for dermed å kunne optimalisere resultatet. Metoden gav generelt meget bra resultater, også i det såkalte kritiske området, som er vanskelig å håndtere.

Doktorgradsarbeidet er et bidrag til teoretisk fysikk når det gjelder mangepartikkelproblematikk for systemer i likevekt. Forståelsen av disse og beregninger når det virker krefter mellom partiklene er høyst ikke-trivielle. For praktiske forhold har tilstandsligninger direkte betydning for materielle medier, for eksempel olje. Forståelse av sammenhengen mellom kreftene som virker på molekylært eller atomært nivå og egenskapene til mediet har sentral interesse og betydning.

Avhandlingen har tittelen A study of self-consistent equations of state (En studie av selvkonsistente tilstandsligninger). Den er utført ved Institutt for fysikk, NTNU, med professor Johan S. Høye som veileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.