SAMFERDSEL

Til værs uten pilot

31. aug. 2001 - 11:54

Et femtitall sivile interessenter hadde funnet veien til Rena leir nylig for å ta svenske Scandicraft Systems ubemannede helikopter nærmere i øyesyn. Farkosten representerer et langt rimeligere alternativ enn tidligere presenterte løsninger. – Halvannen million kroner, sier Magnus Sundstedt i Scandicraft, litt avhengig av innmontert utstyr og hvilken type oppdrag helikopteret skal brukes til. Blant interessentene er et selskap uten etablering i Oppland, Fjellvåk.

Utviklingen av ubemannede luftfarkoster (UAV = Unmanned Aerial Vehicles) har ellers i første rekke vært drevet frem av militære interesser. Forsvaret hadde sin egen demonstrasjon på Kjeller. De kan bruke slike farkoster i alt fra spionoppdrag via elektronisk krigføring til mineleting.

Økt rekkevidde

Tidligere har franske CAC Systems presentert en pakke bestående av en kjøretøymontert katapult for utskyting av fly av typen Fox AT, kontrollrom, instrumentering og kommunikasjonsutsyr. Disse flyene hadde en nyttelast på 15 kilo og en rekkevidde på ca 50 km. Tyve millioner ble antydet som pris på en slik pakke inkludert fire Fox-fly.

Scandicrafts helikopter kan ta en nyttelast inklusive brensel på 30 kg. Med fulle tanker kan helikopteret holde seg i lufta i fire timer, og toppfarten på 100 km/h gir en betydelig rekkevidde.

UAV-markedet er preget av sterk internasjonal fremgang. Scandicraft har allerede solgt flere helikoptre til både militære og sivile oppgaver i Sverige.

– Vi snakker her om svært kostnadseffektiv overvåking og datafangst med reduksjon av risiko for mennesker i kritiske situasjoner, sier Sundstedt.

Takket være moderne GPS-teknologi kan helikopteret preprogrammeres med meget stor posisjoneringsnøyaktighet til et oppdrag med data om flyrute, flyhøyde, hastighet og oppdragstype. Deretter utføres oppdraget på egen hånd.

Ulike sensorer

Helikoptret utstyres med ulike sensorer avhengig av den aktuelle oppgaven. Med videokamera kan brann- og redningsmannskap få god oversikt over skadesteder. Politi og tollvesen er aktuelle kundegrupper, og trafikkovervåking er en annen anvendelse. I Sverige brukes helikoptret også av kraftverkene til linjeovervåking.

Med varmesøkende kameraer kan helikoptret lete etter savnede personer, eller til taksering av viltbestander og registrering av biologisk mangfold. Utstyrt med georadar, laserscanner eller strålingssensorer åpner det seg nærmest ubegrensede muligheter for ulike typer datafangst.

Skog og snø

Initiativet til selskapet Fjellvåk og eventuelle anskaffelse av Scandicrafts ubemannede helikopter kom opprinnelig fra skogsnæringen i Oppland. – Vi så et enormt effektiviseringspotensial med dette verktøyet i forbindelse med skogregistrering og taksering i tillegg til generell naturforvaltning, sier Einar Stuve, daglig leder i Forst-gruppen og prosjektleder for Fjellvåk-etableringen.

Stuve påpeker også at man på grunn av helikopterets meget nøyaktige posisjonering kan kjøre nøyaktig samme registreringsrute noen år senere. Ved å sammenligne disse dataene får man verdifull informasjon om utviklingen i området.

Senere er det også etablert kontakt med Sintef energiforskning med sikte på å utvikle sensorer for snømåling i kraftmagasinenes nedslagsfelt. Dette arbeidet har tidligere vært utført med snøscootere og peilestaver, eller snøradar i den senere tid.

Både innen skogregistrering og snømåling er det store økonomiske interesser involvert. Stuve regner derfor med at det ligger et godt markedspotensial innen disse områdene.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.