KRAFT

- Tidenes CO2-satsing

KLIMAVENNLIG: Avtalen med Staten kan gjøre Mongstad-raffinerinet til verdens mest miljøvennlige.
KLIMAVENNLIG: Avtalen med Staten kan gjøre Mongstad-raffinerinet til verdens mest miljøvennlige.Bilde: Anders J. Steensen

Olje- og energiminister Åslaug Haga vil holde trykket oppe i arbeidet med CO 2-håndtering.

1 125 millioner kroner bevilges til forskning, teknologiutvikling og arbeidet med fangst, transport og lagring av CO 2.

Langvarig innsats

– Vi er i gang med et omfattende arbeid for å utvikle og realisere CO 2-håndtering. For å oppnå dette, er det nødvendig med stor innsats over flere år. Denne bevilgningen er tidenes største satsing på fangst og lagring av CO 2, og stadfester Norges ledende posisjon innenfor CO 2-håndtering. Dette er et svært viktig tiltak for å håndtere de store klimautfordringene verden står overfor, sier Haga.

Dette er forslagene fra regjeringen

  • 165 millioner går til forprosjektering, planlegging og forberedelse av fullskala CO 2-fangst på Kårstø.
  • 400 millioner kroner går til et testsenter for CO 2-fangst på Mongstad. Testsenteret skal utvikle tekniske løsninger som kan gjøre det billigere, mer lønnsomt og mindre risikofylt å rense CO 2.
  • 370 millioner kroner vil regjeringen bruke på å utvikle transport og lagringsløsninger for CO 2 fra testsenteret på Mongstad. Gassco har fått i oppdrag å etablere løsningene
  • 60 millioner går til Gassnova, det relativt nyopprettede statsforetaket som skal forvalte statens interesser i forbindelse med arbeidene på Mongstad og Kårstø.
  • 130,3 millioner kroner går til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO 2-håndteringsteknologi for gasskraft (CLIMIT-programmet). Programmet finansieres dels av avkastning fra Fondet for miljøvennlig gassteknologi, disponert av Gassnova SF og dels av midler fra Norges Forskningsråd.

– Jeg prioriterer arbeidet med CO 2-håndtering svært høyt, og jeg er opptatt av å holde tempoet i dette arbeidet oppe, sier Haga.

Mer til kvotekjøp

I tillegg vil regjeringen øke bevillingene til kjøp av CO 2-kvoter med 400 millioner kroner, til totalt 500 millioner kroner på Finansdepartementets budsjett. Regjeringen vil gi fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av ytterligere kvoter for 3,6 milliarder kroner.

Regjeringen påpeker at dette gir fleksibilitet til å inngå kontrakter om utslippsreduksjoner for mer enn 4 milliarder kroner i løpet neste år.

Bidra til stramhet

Regjeringen vil tilføre EUs kvotehandelssystem betydelig færre kvoter enn utslippene fra norske bedrifter med kvoteplikt. Norge vil dermed bidra til stramhet i EU-systemet, mener regjeringen.

De kvotene som ikke blir tildelt vederlagsfritt til norske bedrifter, vil bli solgt inn i markedet, og vil ikke bli rettet spesielt mot norske bedrifter. Det totale volumet vil framgå av den norske nasjonale allokeringsplanen, som regjeringen vil presentere senere.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.