NYHETER_BYGG

Tid for tre i Trondheim

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
29. aug. 2002 - 07:30

Det er tolvte gang denne byggmessen arrangeres i Trondheim. Byen preges i år av høy byggeaktivitet som en ekstra ramme rundt messe og konferanseprogram.

Ny forskning og utvikling av kompetanse rundt trematerialets tekniske muligheter både når det gjelder lydisolasjon, brannmotstand og bestandighet, gir bruk av tre i nybygg og rehabilitering store muligheter. I forbindelse med arrangementet blir det blant annet demonstrert branntekniske egenskaper for trevirke, NTNU-studenter skal presentere trebaserte prosjektarbeid. Barna skal få være med på ordentlig hyttebygging utendørs.

På konferansen Tid for Tre - Fra boliger i by til broer, får fagfolk forskningsnyheter innen tre som byggemateriale, samt en innføring i tekniske forskrifter når det gjelder treverk. Det blir vist eksempler på bygging av fleretasjes trehus i Sverige og det blir en presentasjon av trehus på nye måter, blant annet parkeringshus og byboliger i tre.

Til slutt får deltakerne presentert eksempler på bygging av trebroer og treindustriens utfordringer fremover.

Det er Tresenteret i Trondheim, etablert i 2000 av NTNU og skog- og trenæringen, som arrangerer Treuka 2002; en sentral del av Bygg 2002.

Oppvarming og glass

I tillegg til Treuka arrangeres det også energiseminar om fleksibel oppvarming i bygg samt kurs i NS 3420 og mindre møter med Trønderglass for arkitekter og kurs med Enøksenteret i Sør-Trøndelag.

En sentral del av byggmessen vil handle om rekruttering til byggenæringen. Det vil også bli avholdt seminar med tema IT i bygg og hjem samt møter og konferanser om omsorgsboliger og feriehus i syden.

I 2000 var det 240 utstillere og 25.000 besøkende derav 7000 fagfolk. Arrangøren håper også fagfolk fra andre land vil besøke årets messe.