ENERGI

Tid for tidevannskraft

Installasjonen blir egentlig en prototyp på et tidevannskraftverk. Den omfatter en turbin på 300 kW plassert på sjøbunnen under Kvalsundbrua, en transformatorstasjon på land, kabler fra turbinen til transformatorstasjonen og videre til det eksisterende fordelingsnettet. Prosjektet bygger på elementer fra kjent teknologi blant annet fra offshoresektoren.

Framdriften holder

Med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt ja, kan konsesjonsinnehaver Hammerfest Strøm AS trolig holde fremdriftsplanen for pionéranlegget som skal utnytte tidevannsstrømmen gjennom Kvalsundet.

– Dette er en milepæl for oss, sier administrerende direktør Harald Johansen i Hammerfest Strøm.

Realisering hviler imidlertid på delfinansiering fra NVE, Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND) og Nyskapnings- og Teknologiprogrammet i Nord-Norge (NT-programmet).

Støtte

Detaljkonstruksjon, bygging, installasjon og utvikling av prototypen er beregnet til å koste 24 millioner kroner. Til sammen 14 millioner kroner er forventet å komme fra SND, NVE og NT-programmet. Hammerfest Strøm bidrar med resten.

– Det er helt avgjørende at vi får offentlig støtte. Norge har nå muligheten til å være først i verden med kommersiell utnyttelse av tidevann i elkraftproduksjon. Hvis norske myndigheter ikke ser sitt ansvar her, vil dette pionérprosjektet forsvinne til utlandet, utfordrer Johansen

Forutsatt finansiering, skal pilotanlegget etter planen installeres på sjøbunnen i siste halvdel av 2002. Prosjektet har hittil kostet 11 millioner kroner, hvorav 2,9 millioner er offentlig finansiert.

Kan bli storindustri

– Tidevannskraft kan bli en ny norsk storindustri. Men det forutsetter myndighetenes deltakelse i startfasen, sier Johansen.

Pilotprosjektet skal danne grunnlaget for senere kommersiell drift i en park på inntil 20 tidevannsturbiner. Hittil har 11–15 personer med spisskompetanse jobbet heltid på prosjektet. Harald Johansen regner med å øke staben med to–tre personer.

NVE begrunner sitt ja med at anlegget kan gi verdifull kunnskap og erfaring i videre forskning og utvikling av denne typen energiproduksjon.

– Det vil føre til svært moderate ulemper for miljøet og andre berørte interesser i området, skriver NVE i en pressemelding.

Les mer om: