KRAFT

Tettere oppfølging av strømkundene

HISTORISK: Fyllingsgraden i norske vannmagasin er lav, og kraftprisene vil denne vinteren sannsynligvis holde seg på et historisk høyt nivå. Det betyr at det nå er ekstra viktig med god informasjon til strømkundene, skriver NVE.
HISTORISK: Fyllingsgraden i norske vannmagasin er lav, og kraftprisene vil denne vinteren sannsynligvis holde seg på et historisk høyt nivå. Det betyr at det nå er ekstra viktig med god informasjon til strømkundene, skriver NVE. Bilde: Scanpix
Mona Sprenger
7. jan. 2011 - 13:48

NVE varsler på sine nettsider at nettselskapene kan bli pålagt å innføre særskilte krav til rutiner for avlesning, fakturering og informasjon om strømforbruk.

Historisk høy strømpris

Årsaken er den stramme situasjonen i kraftmarkedet. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er lav, og kraftprisene vil denne vinteren sannsynligvis holde seg på et historisk høyt nivå. Det betyr at det nå er ekstra viktig med god informasjon til strømkundene, skriver NVE.

– Krav om hyppigere måleravlesning og fakturering er ett av tiltakene som kan være aktuelt å innføre for å gi strømkundene bedre informasjon dersom kraftsituasjonen forverrer seg, sier seksjonssjef i NVE Thor Erik Grammeltvedt.

Les også: – Nye kabler presser strømprisen

God informasjon

Grammeltvedt påpeker at det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å innføre slike særskilte krav, men at det er viktig at nettselskap og kraftleverandører blir varslet om denne muligheten slik at de er forberedt dersom et pålegg kommer.

– I anstrengte kraftsituasjoner er det viktig med god informasjon til forbrukere om deres eget forbruk og de løpende kostnadene ved dette.

Les også: – Kraftselskapene har ikke kontroll

Vil bevisstgjøre strømkunder

NVE går nå ut med et brev til alle nettselskap og kraftleverandører.

– Strømkundene kan selv være med på å redusere sin strømregning gjennom å begrense strømforbruket. Hyppigere måleravlesning og fakturering er med på å bevisstgjøre forbrukerne, sier Grammeltvedt.

Forskrift om måling og avregning mv gir NVE hjemmel til å pålegge nettselskap og kraftleverandører å innføre særskilte avlesnings-, fakturerings- og informasjonsrutiner i anstrengte energisituasjoner.

Les mer om: