Testsenter Mongstad åpnet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har åpnet det nye administrasjon og kontorbygget for Testsenteret på Mongstad (TCM) for karbonfangst.

– TCM er unikt i verdenssammenheng, og det er en stor ære for meg å åpne det storslåtte administrasjonskomplekset til dette viktige teknologi – og miljøprosjektet, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han understreket betydningen av TCM i lys av de globale klimautfordringene.

– Det finnes i dag ingen realistisk vei for å nå 2-gradersmålet som ikke inkluderer fangst og lagring av CO 2. Arbeidet på Mongstad er vårt viktigste bidrag i en felles internasjonal innsats, sa Riis-Johansen under åpningen.

Styreleder i TCM, Bjørn-Erik Haugen la vekt på at man allerede i planleggings- og byggefasen av TCM har fått relevante erfaringer som framtidens fullskalaanlegg kan dra nytte av.

Les mer om: