Tester mastestål

ELDRE: I 1965 kom nye normer for fremstilling av stål, og tillatt mengde nitrogen ble begrenset. Det er derfor master av eldre årgang som er mest utsatt for denne type kvalitetsforringelse.FOTO:STATNETT
ELDRE: I 1965 kom nye normer for fremstilling av stål, og tillatt mengde nitrogen ble begrenset. Det er derfor master av eldre årgang som er mest utsatt for denne type kvalitetsforringelse.FOTO:STATNETT (Bilde: Tor Oddvar Hansen)
  • energi

I månedene fremover skal det gjøres såkalte strekkprøver og aldringstest på deler av disse mastene for å undersøke tilstanden i stålet.

Det er materialprøvningsforetaket SAG Energieversorgungslösungen i Frankfurt am Main som utfører testingen for Statnett.

Statnett begynte undersøkelser rundt dette i 2003, etter at svakheter av denne type var påvist ved enkelte kraftledninger i Tyskland.

Senere er det hevdet at en rekke mastehavarier i Tyskland skyldes slike materialsvakheter i stålet.

Testene hittil har vist at de norske mastene er mindre utsatt for denne type alderdomssvakhet enn hva man finner i Mellom-Europa.

Kraftmaster av stål er utsatt for store værmessige påkjenninger, ikke minst i Skandinavia. Kraftledningene er derfor dimensjonert for å tåle belastninger som er større enn hva som er normalt ellers i Europa.

Som systemansvarlig nettselskap i Norge foretar Statnett likevel tester av stål fra master som ble bygget før 1970 og også enkelte nyere master.

Svekkelsen kan skyldes et høyt nitrogeninnhold i stålet. Over tid kan dette føre til sprøhet og dermed redusert strekkfasthet.

Prosessen kan ta 30-40 år, noe avhengig av den påkjenning mastene har vært utsatt for i perioden. I løpet av denne tiden kan stålet miste mye av sin spenst og seighet, og kraftmastenes styrke blir redusert.

Ved store strekkbelastninger, i orkanbyger eller under tyngden av store ismasser, vil mastene kunne bryte sammen. Prosjektet startet i juni 2004 og pågår fortsatt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå