ARBEIDSLIV

Tester maskin-mennesket

Professor Kevin Warvick ved University oF Reading vil imidlertid teste ut teknologien på seg selv, før han tar sin kone Irena med i eksperimentet.

Dersom pilottesten blir vellykket vil også kona gjennom et kirurgisk inngrep som knytter en databrikke til nervefibre i armen like over albuen. Databrikken vil tilsluttes en enhet bestående av en strømforsyning, radiosender og en radiomottager, skriver Ingeniøren i sin nettutgave.

Kontroll over kona

Ideen er at eksempelvis professorens radiosender skal sende sine signaler videre til konens arm. Professoren håper på denne måten å oppnå at når han beveger fingrene sine, vil han også samtidig bevege Irenas fingre.

Hvis eksperimentet lykkes, kan det gi nytt håp til personer med avrevne nervebaner, som for eksempel ryggskadepasienter. Ved slike skader fungerer eksempelvis nervene i beina normalt, men de har ikke forbindelse til hjernen. Hvis en slik forbindelse kan gjenopprettes med en intern radiolink, vil en pasient i teorien kunne få sin førlighet tilbake, ifølge Ingeniøren.

Les mer om: