IKT

Tester elektronisk hørselvern

Øreproppen kan slippe gjennom ønsket lyd, som sidemannens stemme, men er utstyrt med en miniatyrisert databrikke som sorterer ut og fjerner den skadelige delen av støy. Dette begrenser faren for hørselsskader. I tillegg har øreproppen en indre mikrofon. Denne tar opp brukerens stemme slik at stemmen kan videreformidles til omgivelsene via radio eller ledningsbaserte systemer.

Skal videreutvikles

Sintef har arbeidet med den kombinerte hørselvern- og kommunikasjonsløsningen siden 1989 og etablerte i 1995 selskapet Nacre AS som skal markedsføre og selge øreproppen. Gjennom den offentlige utviklingskontrakten (OFU) som nå er undertegnet, skal øreproppen videreutvikles. Den skal også testes av hundre svenske og norske soldater.

Utviklingsprosjektet har en ramme på 28 millioner norske kroner og finansieres av Försvarets materiellverk (Sverige), Hærens forsyningskommando, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og av Nacre selv.

Underleverandører

Nacre skal gjennomføre prosjektet ved hjelp av underleveranser fra Sintef Tele og data, som skal stå for teknisk prosjektledelse, systemutvikling samt utvikling av programvare og elektronikk. Magnetic Reading Systems AS på Kjeller står for den mekaniske utforming av øreproppen, mens Chipcon AS i Oslo skal utvikle de miniatyriserte elektroniske kretsene.

Nacre ser for seg et stort marked for øreproppen. Ved siden av de militære anvendelsene mener firmaet at det vil være behov for øreproppen både innen støyutsatt industri, luftfart, politi og brannvesen, og ikke minst til en handsfree-enhet for mobiltelefoner. Det årlige markedet for disse produktene vil alene kunne ligge i milliardklassen.

Les mer om: