IT

Terroren hindrer videomøter

BLOKKERER: Angrepet mot regjeringskvartalet i fjor sommer blokkerer videomøter mellom distriktene og hovedstaden fordi behovet for videokonferanser innad i forvaltningen i Oslo har økt etter at departementene måtte finne nye lokaler rundt om i byen. (Bildet er en montasje)
BLOKKERER: Angrepet mot regjeringskvartalet i fjor sommer blokkerer videomøter mellom distriktene og hovedstaden fordi behovet for videokonferanser innad i forvaltningen i Oslo har økt etter at departementene måtte finne nye lokaler rundt om i byen. (Bildet er en montasje) Bilde: Tandberg/Montasje
Espen Zachariassen
20. feb. 2012 - 07:45

Videokonferanserapporten

"Kommunikasjon uavhengig av sted", laget av Vestlandsforskning på oppdrag for Distriktssenteret.

Deltakere:

  • 381 bedrifter i de fem fylkene Hordaland, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordana, Oppland og Finnmark
  • Næringshager og kunnskapsparker i SIVA-nettverket
  • 430 kommuner
  • 18 fylkeskommuner
  • Alle direktorater, tilsyn, departementer og fylkesmenn

Helse og utdanning er utelatt av kapasitetshensyn

Videovanene er kartlagt hos bedrifter og offentlige virksomheter i fem fylker.

Konklusjonen er at de fleste sparer store penger på redusert reisevirksomhet, mens det fremdeles er formuer å hente inn på budsjettene ved å benytte videokonferanser enda mer.

Rapporten fra Vestlandsforskning avdekker også at distriktene er bedre rustet med konferanseutstyr enn sentrum.Stoppet opp

Den er laget på oppdrag for Distriktssenteret og legges frem for Kommunalministeren i dag.

I dette arbeidet oppdaget forskerne et nytt fenomen:

Statsforvaltningen har hele tiden blitt bedre på videomøter, men det stoppet opp i fjor sommer.Bomben

Tilsyn, direktorater, fylkesmenn og ande statlige virksomheter benytter flittig videokonferanse med sine foresatte i Oslo.

Men etter at regjeringskvartalet ble ødelagt av terrorbomben 22. juli, måtte flere departementer finne seg nye lokaler.

Nå jobber medarbeiderne mer spredt i hovedstaden, og de møtes oftere via videokonferanse internt.Trangt om plassen

Dermed blir det trangt om plassen når medarbeidere ute i distriktene vil ha kontakt med sine departement i hovedstaden.

Status i januar var to operative studioer, mens ytterligere tre skulle bli klare om kort tid.

Med andre ord er kapasiteten liten.

Videodemonstrerte mot regjeringenStopper Skype?

Forvaltningen sentralt, altså i Oslo, har hele tiden vært en flaskehals, i følge rapporten. Nå har det økte behovet for samhandling skapt ny kreativitet hos de ansatte, som har tatt i bruk enklere videoløsninger.

Men kravet til sikkerhet er hevet etter terrorangrepet på regjeringskvartalet, og såkalte lavterskelløsninger som Skype kan derfor bli blokkert.

Dette bremser en ønsket utvikling om økt bruk av videomøter, som fra før ikke er preget av rekordvekst.Mangler utstyr

For selv om stadig flere fær øynene opp for video, er det mange hindringer for å ta den i bruk:

Mangel på utstyr, snau bredbåndskapasitet og liten kunnskap om teknologien er noen av bremseklossene som Vestlandsforskning trekker frem.

Les også: Kun 1 av 5 bruker video

Staten må dra i gang

Forskerne har også fått i oppgave å se på hva som kan øke bruk av videomøter.

Årsaken er regjeringens strategi om at videomøter skal bidra til å etablere mer kompetansekrevende arbeidsplasser utenfor de store byene.

– Det er behov for et løft fra sentralt hold. Departementene er sentrale knutepunkter for kommunikasjon i offentlig sektor og må gå foran med et godt eksempel, heter det i rapporten.

Krever styremøter på video

Konkrete forslag er

  • Å tillate bruk av enklere videoløsninger, som Skype, Facebook og Google, slik at kanalene mellom sentrum og distrikt åpnes igjen.
  • Det bør settes i gang et arbeid på nasjonalt plan med informasjon og rettledning.
  • Økt bredbåndsutbygging i distriktene med privat næringsliv som prioritert målgruppe
  • Å utvikle nyttige verktøy, for eksempel en kalkulator som viser hva en virksomhet sparer i kroner og utslipp ved å bruke videomøter.
  • Innføre krav om å oppgi utslipp av CO2-ekvivalenter fra reiseaktivitet i årsrapportene for både privat og offentlig sektor.

De fleste møtes på gamlemåten

Hun handler IT for fire milliarder i året

Norsk «EM-seier» i videomøter

Les mer om: