IKT

Tenker nytt på Tampen

Tradisjonelt har offshoreinstallasjonene hatt fastspikrede programmer for den daglige driften, med manualer og en klar, hierarkisk kommandostruktur. Vedlikeholdet var ofte styrt gjennom virkemidlene. Norsk Hydro har imidlertid tenkt nytt:

Nå er stikkordene informasjonsutveksling og resultatstyring. Datasystemet PMR2000, som er utviklet av firmaene Triangle Maintenance Consult og iSolutions i samarbeid med Hydro, bryter med tilvante regler for klassisk driftsadministrasjon. PMR står for Performance, Management, Reporting system. Det som nå prøves ut på Tampen-plattformene Visund og Snorre B, har sin opprinnelse i Oljedirektoratets basisstudie, som ble videreført av Hydros prosjekt Team Tampen til toppen.

PMR2000 er fortsatt under utprøving, og Hydro regner med at systemet er i ordinær drift i 2002.

Ligner et dataspill

Såpass nytt er PMR2000 at vedlikeholdsingeniør Helge Riber ved Snorre B-operasjonsteamet i Stavanger må gripe til en ytterst sivil analogi når han skal forklare prinsippene.

– Mange kjenner dataspillet SimCity. Det er noe lignende vi forsøker å få til her. Kort fortalt tilpasser PMR2000 etablerte programvareløsninger for management og prosjektstyring forholdene på en plattform. Alle databaser, HMS-informasjon, timelister, økonomirapporter, vedlikeholdsrapporter, rapporter fra de ansatte og annet tilgjengelig datamateriale er tatt med i systemet. I bunnen av PMR2000 ligger en slags søkerobot, som etter nøye programmerte parametre kontinuerlig skanner hele 56 ulike datakilder.

Viktige varsler

"Roboten" produserer statusrapporter og varsler om forhold som krever nødvendige tiltak, for eksempel straksvedlikehold, mulige tekniske problemer eller tendenser til økt sykefravær. Systemet har en form for trafikklys som visualiserer måltall og akseptkriterier.

Deretter registrerer systemet tiltakene som blir gjennomført, og konsekvensene dette får på andre viktige forhold. Denne sveipingen i en lukket sløyfe der forholdene stadig forandres, er nokså lik det vi finner i mange spill. Brukerne ledes til å tenke nettverk og prioritere samarbeid fremfor hierarki og kommandolinjer, sier Riber.

Systemet kan også generere grafiske fremstillinger som viser utvikling og sammenheng mellom prosesser, og som det er mulig å legge inn rapporter.

Ny strategi

PMR2000 inngår som en del av en ny strategi for styring av vedlikeholdet på Tampen. Strategien fokuserer på delegering av resultatansvar, effektive arbeidsprosesser, informasjonsutveksling og felles prioritering. Målet er å finne en effektiv, lønnsom balanse mellom sikkerhet, produksjon, kostnader og menneskelige forhold.

PMR2000 er et viktig hjelpemiddel for å identifisere hva vi bør prioritere og ikke minst hva vi ikke bør prioritere. At vi hele tiden blir konfrontert med konsekvensene av våre beslutninger, vil over tid gjøre oss til bedre beslutningstakere. Lignende systemer benyttes av foretak som Coca Cola og DuPont, men vi har i tillegg tatt i bruk det nyeste innen webteknologi og forretningsutvikling.

En halv million

Denne rene intranettløsningen er foreløpig kun tilgjengelig bak Hydros brannmur. Men der er til gjengjeld alle data åpne. – Vi skjuler ingenting, kun personlige opplysninger blir anonymisert. Dette er viktig ettersom det foreløpig kun er vel hundre personer som benytter systemet.

Riber sier at brukerterskelen er lav. Forutsatt grunnleggende datakunnskap er brukeren oppe og kjøre på 15-20 minutter.

Prisen er overkommelig for et milliardprosjekt i Nordsjøen. – Vi har brukt vel en halv million på PMR2000. Dette inkludere både lisenser og konfigurering mot våre systemer, sier Riber, som fremhever samarbeidet Hydro har med Triangle og iSolution. Jeg har vel en mistanke om at prisen har vært noe subsidiert fra deres side.

Fremtidens system

Riber har tro på det nye systemet, med noen forbehold:

– PMR2000 krever samarbeid og vilje til å se bort fra gamle faggrenser. Dersom brukeren låser seg i en hierarkisk tankegang, blir det ikke like lett, sier Riber, som ikke legger skjul på at den avanserte oljebransjen også har sine konservative sider.

– Det er mye penger i systemet, litt skrått sagt. Dermed glemmer vi de enkle løsningene. PMR2000 er rimelig og lettbetjent, samtidig som det stimulerer til nytenking og gir alle deler av plattformen ny innsikt i den totale drift. Vi tror dette er fremtidens måte å styre blant annet vedlikeholdet på, og håper at vi gjennom gode resultater kan bli et forbilde, konkluderer Helge Riber.

Les mer om: