ARBEIDSLIV

Tenk stort!

16. juni 2000 - 01:33

Som ny leder for kontoret i San Francisco har jeg gleden av å overta USA-spalten etter Jan-Erik Hæreid. Etter en måned på et kontor med dyktige og positive medarbeidere samt et team med godt rykte, kommer noen førsteinntrykk. Hva er grunnlaget for aktiviteten og resultatene i området rundt San Francisco og Silicon Valley? Hvordan får de det til?

Når man sikter høyt, kreves tilsvarende satsing. Produktet må ut på markedet straks det er godt nok: – Launch, learn and iterate, sier amerikanerne.

Norske produkter er kjent for å holde svært høy kvalitet. Karikert kan vi si at for en norsk bedrift står produktet for 80 prosent av totalen, men for en amerikansk bedrift teller lansering, utvikling av allianser og markedsføringen 80 prosent. Dette gir seg utslag i ekstrem fokusering av rask vekst – nesten uansett hva det måtte koste. En medarbeider i et helserelatert Internett-selskap som jeg tilfeldig traff, sa litt unnskyldende: – Vi er ikke så mange ansatte foreløpig – bare noen og seksti. Men så la hun til at "vi startet forresten for seks måneder siden.

Villige til å lære

Vi har hørt om betydningen av kinesiske nettverk med byttehandel av vennetjenester. Det kan virke som om området rundt San Francisco og Silicon Valley har skapt et system som til en viss grad kan sammenlignes:

• Det skjer en intens og effektiv deling av kunnskap i faglige nettverk, også ved at folk ofte skifter arbeidsgiver: Fag- og prosjekt synes viktigere enn arbeidsgiver.

• Nettverket har stor betydning for den enkelte: Ideer og konsepter videreutvikles raskt i dialog mellom mennesker som har ulike synsvinkler på utfordringer og muligheter, eksempelvis hvordan oppfatter du dette? Det synes som om parolen er at ved å gi informasjon og utveksle kontakter, kan du få enda mer tilbake.

• Ledere med gode kommunikasjonsevner bidrar til tempo, synergi, informasjonsflyt og læring mellom de ulike disipliner som er vitale i en bedrifts utvikling.

• Institusjoner innen forskning og utdanning samhandler effektivt og åpent med det private næringsliv.

Viktigere enn penger

Det er en nesten ubeskrivelig tilgang på penger i Silicon Valley, men den viktigste drivkraften er innovasjon. De beste ideene og konseptene er i fokus og tiltrekker de beste lederne, de beste fagfolkene og de «beste» pengene; den mest kompetente kapitalen. «Alt» som kan kjøpes utenfra, blir kjøpt for å få tempo og vekst fra dag én. Infrastrukturen er slik at gründergruppen kan fokusere på det de kan best – og kjøpe tjenester fra advokatfirmaer, regnskapsfirmaer og kommunikasjonsfirmaer. Organiseringen har gått fra vertikal integrasjon til virtuell integrasjon. Kontroll og detaljoppfølging fra toppnivået i bedriften er avløst av team som i stor grad både organiserer og styrer seg selv.

Det er også startet mange spennende bedrifter i Norge i det siste, og dem som tør satse, gründere og investorer, viser vei. Der vi før hørte om nordiske satsinger, hører vi etter hvert om europeiske satsinger. Tempokravet øker og allianser med de beste innen et område blir en av forutsetningene for å lykkes.

Næringslivet og virkemiddelapparatet har alle grunner til å arbeide sammen for å oppskalere og fokusere innovasjon, nyskaping og forretningsutvikling. Vi i San Francisco vil gjerne bidra med vår del i en helhetlig satsing.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.